8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Mevlana
Duyuru
Coronavirus (COVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak Mevlana Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir. Resmi yazı için tıklayınız...
 

Mevlana Programı Nedir?

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 


Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programına İlişkin Genel Bilgiler için tıklayınız. 

Mevlana Programının diğer değişim programlarından farkı nedir?

 • Yükseköğretimin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,
 • Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
 • Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
 • Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.
Başvuru şartları nelerdir?
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması gerekmektedir.

Öğrenciler için Başvuru Belgeleri

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2)*
 • Öğrenci Başvuru Formu (2)*
 • Transkript (Türkçe-İngilizce) (2)
 • Yabancı Dil Belgesi (2) (TOEFL, IELTS, YDS veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulundan alınan belge) (Her sınavın geçerlilik süresi farklıdır.)

* Tüm başvuru formlarına fotoğraf eklenmelidir.

Öğretim Elemanları için Başvuru Belgeleri

 • Yayınlar
 • Projeler
 • Çalışmalar
 • Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2)
 • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı Formu  (2)
 • Başvurulan bölümle ilgili;
Mevlana Programı kapsamında gerekli başvuru belgeleri için //www.mevlana.hacettepe.edu.tr/belge.shtml adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
Üniversitelere göre öğrenci ve öğretim üyesi kontenjan listesi için tıklayınız.
 
***mevlana.hacettepe.edu.tr internet adresinden yararlanılmıştır.