Seni bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında etkinlik düzenlenecektir.
Değerli Öğrencilerimiz, Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında, 25 Nisan 2022 Pazartesi Günü bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinlik detayları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler afişte yer almaktadır.
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
UNI101
ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Yandal

YANDAL PROGRAMI

Sosyal Hizmet Bölümü Yandal Programı’nın amacı, üniversitemizin lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin dayandığı bu kavramsal temellere ve uygulamalara ilişkin kavrayışlarına katkıda bulunmaktır. Pandemi koşulları nedeniyle, Yandal, Çift Anadal başvurularında ıslak imzalı öğrenci dilekçesinin elden teslim edilmesi risk teşkil edebilmektedir. Bu nedenle başvuru sahipleri; imzalayıp tarattırdıkları, fotoğrafını çektikleri dilekçelerini e-posta yolu ile bölümlere göndererek başvurularını yapabilirler.

2021-2022 AKADEMİK YILI BAŞVURU TAKVİMİ

2021-2022 Güz Dönemi Yandal kontenjanı 2 kişi olarak belirlenmiştir. Başvurular, güz dönemi not işlemlerinin kesinleşmesinin ardından 16 Ağustos - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye Sosyal Hizmet Bölümü Yandal sekmesi üzerinden ulaşılabilmektedir. 17.08.2021 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde okuyup, Hacettepe Üniversitesi'ndeki başka bölümlerde yandal programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin; başvurmak istedikleri bölümlerin yandal programlarını takip etmeleri gerekmektedir. 

2021-2022 Güz Dönemi Yandal kontenjanı; Hacettepe Üniversitesi içinde başka bölümde okuyup, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde yandal yapmak isteyen öğrenciler içindir.

Sosyal Hizmette Yandal eğitimi almak isteyen öğrenciler Yandal Başvuru Formu (tıklayınız) ve ekleri ile bölümüne başvurmalıdır. Danışman Onayı dilekçe örneği için tıklayınız

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Hizmet Bölümü Yan dal Programına ulaşmak için tıklayınız.

2019-2020 sonrası ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde Sosyal Hizmet Bölümü Yan Dal programına kabul edilen öğrenciler ekteki programı takip etmelidir. 

2019-2020 sonrası ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde Sosyal Hizmet Bölümü Yan Dal programına kabul edilen öğrencilerin var olan müfredattan toplam 36 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Sosyal Hizmet Bölümü Yan Dal programına kabul edilen öğrenciler ise müfredatta yer alan toplam 37 AKTS'lik derslerin hepsini almak zorundadır. 

Pandemi koşulları nedeniyle, Yandal ve Çift Anadal başvurularında ıslak imzalı öğrenci dilekçesinin elden teslim edilmesi risk teşkil edebilmektedir. Bu nedenle başvuru sahipleri; imzalayıp tarattırdıkları, fotoğrafını çektikleri dilekçelerini e-posta yolu ile bölümlere göndererek başvurularını yapabilirler. 

GÜZ DÖNEMİ İÇİN:

Güz yarıyılı Yandal kontenjanlarının açıklanması

16 Ağustos 2021

Güz yarıyılı Yandal son başvuru tarihi

10 Eylül 2021

Güz yarıyılı Yandal değerlendirme ve sonuçların ilanı (Not: İlgili birimler tarafından ilan edilir.)

 22 Eylül 2021

BAHAR DÖNEMİ İÇİN:

Bahar yarıyılı Yandal kontenjanlarının açıklanması

14 Ocak 2022

Bahar yarıyılı Yandal son başvuru tarihi

04 Şubat 2022

Bahar yarıyılı Yandal değerlendirme ve sonuçların ilan (Not: İlgili birimler tarafından ilan edilir.)

11 Şubat 2022

İletişim:

Arş. Gör. Merve Nur Bozkurt Karalı
merve.bozkurt@hacettepe.edu.tr
mervenurbzkrt@gmail.com

Yandal-Çift Anadal Açan Bölümler Listesi İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız: //www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=digerdal&dir=&file=20170714_yandal_ciftAnadal_acan_bolum_listesi&filetype=html&submenuheader=7

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

Programın Uygulanması ((Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi Madde 6):

a) Yandal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında uygulanabilir.

b) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

c) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz ancak, hem yandal hem çift anada] programına kayıt yapılabilir.

d) Öğrencinin yandal – anadal programları arasında ders saydırma işlemi yapılamaz. Ancak yandal programından kayıt alma – ilişik kesme (mezuniyet hariç) durumunda yandal programında başarılı olduğu dersler anadal programına, bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile aktarılabilir. (Bkz: 6 Kasım 2019 tarihli, 372 sayılı Senato Kararı)

e) Öğrenci yandal programından kendi isteği veya ilişik kesme nedeniyle ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. (Bkz: 6 Kasım 2019 tarihli, 372 sayılı Senato Kararı)

f) Öğrenci, yandal programında bir yarıyılda en fazla 3 ders alabilir.

g) Öğrenci, yandal protokolü ile belirlenmiş olan yandal müfredatı dışında ders alamaz.

Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir (Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi Madde 7):

a) Yandal programının kontenjanları ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kontenjanlar, koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi v.b.) ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi internet sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur.

b) Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında yapılabilir.

c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:

- Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

- Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.

d) Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye/yüksekokula/konservatuara başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yandal programını açan fakülte/yüksekokul/konservatuar tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula/konservatuara ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.

 Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Yandal Programı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Daha detaylı bilgi için Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesini inceleyiniz.

* Hacettepe Üniversitesi çift anadal ve yandal uygulayan bölümler listesi için lütfen tıklayınız.