Seni bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında etkinlik düzenlenecektir.
Değerli Öğrencilerimiz, Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında, 25 Nisan 2022 Pazartesi Günü bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinlik detayları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler afişte yer almaktadır.
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
UNI101
ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Makaleler

2022(17) 2021(36) 2020(29) 2019(35) 2018(27)

 

2022

 

(1) Relationship between psychosocial characteristics and asthma management self-efficacy of caregiver mothers: a pilot study of pediatric asthma management in Turkey

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, cilt.43, sa.6, ss.620-641, 2022 (SSCI)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(2) The depth of trauma: The children left behind after femicide in Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, cilt.65, sa.1, ss.110-123, 2022 (SSCI)

Akbas G., KARATAŞ K.


(3) Examination of university students' attitudes towards older people: the case of social work education

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.48, ss.237-249, 2022 (SSCI)

Ayguler E., BUZ S.


(4) Experiences of Divorced Women Subject to Domestic Violence in Turkey

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, cilt.37, sa.5-6, ss.2443-2466, 2022 (SSCI)

Kelebek-Kucukarslan G., CANKURTARAN Ö.


(5) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri?nde Koruyucu Aile Sistemi: Fırsatlar ve Güçlükler

Türkiye sosyal hizmet araştırmaları, cilt.6, sa.1, ss.83-99, 2022 (Hakemli Dergi)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(6) BUGÜNÜN TÜRKİYE?SİNDE GÖÇ GERÇEĞİ: KÜRESEL HAREKETLİLİĞİN NERESİNDEYİZ?

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.473-500, 2022 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., AYYILDIZ A. A.


(7) The Effectiveness of a Brief Mindfulness-Based Program for Social Work Students in Two Separete modules:Traditional and online

Journal Of Evidence-Based Social Work, cilt.19, sa.1, ss.42-63, 2022 (Hakemli Dergi)

HOSSEINZADEH ASL N., İL S.


(8) Barriers to Reporting Intimate Partner Violence (IPV) By Syrian Women Refugees: A Case Study of Syrian Women Refugees in Ankara-Turkey. Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Suriyeli Sığınmacı Kadınların Resmi Kurumlardan Yardım Aramama Nedenleri: Ankara'daki Suriyeli Sığınmacı Kadınlar Örneği.

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.33, sa.2, ss.387-405, 2022 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Mohammed HASSAN M. K.


(9) Boşanmış Kadınların Yaşam Öyküleri ve Yoksullukla Başetme Biçimleri

Kriz Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.25-38, 2022 (Hakemli Dergi)

ÇAMUR G., ACAR H., BAYKARA ACAR Y., KARATAŞ K.


(10) ŞİZOFRENİ TANISI OLAN ANNELERİN BEBEKLERİ İLE İLİŞKİSİ

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, cilt.14, sa.3, ss.427-436, 2022 (Hakemli Dergi)

Çetinkaya Büyükbodur A., Sakarya H., Kılıçlı A.


(11) "They taught us not only our rights as women, but also how to live." Gender-based violence and empowerment experiences of Syrian women in Turkey and the role of women and girls safe spaces: A qualitative study

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, cilt.43, ss.946-963, 2022 (SSCI)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö., Bahar-Ozvaris S., Erdost T.


(12) Factors Affecting the Psychological Distress among Turkish Midlife White-Collar Unemployed in the Covid-19 Period

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.48, sa.2, ss.200-213, 2022 (SSCI)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


(13) Are they waiting for the welfare state or Godot? Reflections from people who lost their jobs or incomes during Covid-19 pandemic in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, 2022 (SSCI)

GENCER T. E. , SELÇUK O., ALBAYRAK H., FIRAT E., DEMİRÖZ F.


(14) TÜRKİYE?DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE UYGULANAN SOSYAL YARDIMLAR

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.219-236, 2022 (Hakemli Dergi)

ÖZSOY D., KARATAŞ K.


(15) Nesne Psikoloji Dergisi

NESNE PSIKOLOJI DERGISI, cilt.10, sa.25, ss.438-455, 2022 (Hakemli Dergi)

CAN F., ERGÜL TOPÇU A., TOPÇU G.


(16) Compassion Fatigue in Informal Caregivers of Children with Cancer; a Section from Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.37, sa.8, ss.729-743, 2022 (SSCI)

Orbay I., Baydur H., Uçan G.


(17) Health Beliefs in Association with Behaviors in Compliance with COVID-19 Public Health Guidelines: A Cross-sectional Study

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.37, sa.1, ss.14-27, 2022 (SSCI)

Can F., Ergul-Topcu A., Topçu G.


2021

(1) Orduda Sosyal Hizmet: Terör Gazilerinin Depresyon ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.32, sa.1, ss.23-40, 2021 (Hakemli Dergi)

BAŞCILLAR M., KARATAŞ K.


(2) TÜRKİYE?DE AİLE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.45, ss.173-183, 2021 (Hakemli Dergi)

HOSSEINNEZHAD HENDVARI F., KARATAŞ K.


(3) KRONİK ÜVEİT HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, sa.17, ss.39-58, 2021 (Hakemli Dergi)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y., YALÇINDAĞ F. N.


(4) Gender inequality, the welfare state, disability, and distorted commodification of care in Turkey

New Perspectives On Turkey, cilt.35, sa.1, ss.1-36, 2021 (SSCI)

Atasü Topcuoğlu R.


(5) Almanya ve Türkiye?de Karşılaştırmalı Olarak Çocuk Koruma Politikaları: Türkiye?de Çocuk Koruma Hizmetlerinin Sivil Yüklenicilere Kısmen Devredilmesine Yönelik Bir Öneri

Turkish Studies and Social Sciences, cilt.16, sa.6, ss.1967-1985, 2021 (Hakemli Dergi)

DOĞAN B., ÖZKAN Y.


(6) Suriyeli Kadınlarla Yapılan Evliliklerin Medyadaki Görünümü: Sosyal Hizmette Savunuculuk için Bir Çağrı

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.33, sa.2, ss.537-562, 2021 (Hakemli Dergi)

Certel N., Atasü Topcuoğlu R.


(7) Mültecilere Yönelik Kalıcı Çözümlerden Biri Olarak Gönüllü Geri Dönüş

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., KORÇ S.


(8) Dynamics of Child Marriages among Syrian and Afghan Refugees in Turkey

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.251-269, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZTÜRK A. B. , ALBAYRAK H., KARATAŞ K., ASLAN H.


(9) Zorunlu Göçe Maruz Kalan Bireylerin Psikososyal İyilik Hali

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., DİKMEN A.


(10) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Değerlendirmeleri: Türkiye?nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., AFYONOĞLU M. F.


(11) İşsizlerde Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Dünya Değerler Araştırması Verisinden Türkiye Analizi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (Hakemli Dergi)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


(12) DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE AİLE YILMAZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.18, sa.18, ss.1-18, 2021 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(13) An Evaluation on Employment of Asylum Seekers in Turkey in terms of Human Capital

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.159-180, 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., Ayalp M. C. , Yetkin-Aker D., BUZ S.


(14) Effects of Social Support Levels and Caregiver Burden on Quality of Life of Caregivers of Patients with Alzheimer?s Disease

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.3, ss.478-486, 2021 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., YILDIRIM B., BAYDUR H.


(15) Şizofreni Tanısı Konulan Bireylerin İstihdamı

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.13, sa.1, ss.93-108, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., NAZLIER KESER E. N. , MAYDA F. A. , AKOĞLU G.


(16) Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, sa.63, ss.339-357, 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., BUZ S., GÜZEL B.


(17) DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ KAMUSAL SOSYAL HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN ALGILARI

ekev-akademi-dergisi, cilt.0, sa.88, ss.35-52, 2021 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Ayyıldız A. A.


(18) LONDRA?DAKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S.


(19) Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri

Bağımlılık Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.65-75, 2021 (Hakemli Dergi)

Danışmaz Sevin M., Erbay E.


(20) Tu?rkiye?deki Sığınmacı İstihdamının Beşerî Sermaye Açısından Değerlendirilmesi

Sosyoekonomi, 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , Yetkin Acer D., BUZ S.


(21) The Quality of Life, Depression Levels and Coping Styles of Patients on Kidney Transplant Waiting List

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.36, sa.4, ss.432-447, 2021 (SSCI)

ERBAY E., Arslan K., HATİPOĞLU E., YILDIRIM T.


(22) Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Deneyimleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.43, ss.6682-6707, 2021 (Hakemli Dergi)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(23) ERGEN EBEVEYNLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU SORUNUNA İLİŞKİN ALGISI

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, cilt.6, sa.25, ss.15-31, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(24) Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.32, sa.2, ss.643-659, 2021 (Hakemli Dergi)

Hosseinzadeh ASL N. R. , Dölek K., İL S.


(25) buzdolabında arana mutluluk: Covit-19 küresel salgın sürecinde depresyon, anksiyete ve stresin duygusal yeme bozukluğuna etkisi

Toplum ve Sosyal Hizmet, ss.183-200, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZKAN Y., DANIŞMAZ SEVİN M., Avcı Ü. E.


(26) TEK EBEVEYNLİ HANELERDEKİ KADINLARIN ROL VE SORUMLULUKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE DENEYİMLEDİKLERİ GÜÇLÜKLER

Akademik Hassasiyetler, 2021 (Hakemli Dergi)

DEMİREL B., BUZ S.


(27) TÜRKİYE?DE SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ENGELLERİN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim, 2021 (Scopus)

SELÇUK O., GÜZEL B., BUZ S.


(28) Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumu: Türkiye?nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (Hakemli Dergi)

AFYONOĞLU M. F. , BUZ S.


(29) Effectiveness of Group Interpersonal Psychotherapy Among Women with Major Depression in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY, cilt.71, sa.1, ss.180-202, 2021 (SSCI)

ORAL M., TUNCAY T.


(30) TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI: ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ VELİLERİNİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal of Social & Humanities Sciences Research, cilt.8, sa.76, ss.2638-2652, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(31) Bir İfşa Mekanı Olarak Kadınlar Kulübü Örneğinde Cinsel Şiddetin Online İfşası ve İfşalara Verilen Tepkiler

Fe Dergi, cilt.13, sa.1, ss.28-41, 2021 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Şaldırdak G. A.


(32) MADDE KULLANAN 13-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL of SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.8, sa.73, ss.2080-2096, 2021 (Hakemli Dergi)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y.


(33) COVID-19?la Mu?cadelenin Aktif Özneleri Olarak Gençler: Salgına Karşı Du?nyadan İyi Uygulama Örnekleri

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.102-119, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(34) Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuğa Yönelik Danışmanlık Tedbiri: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Vaka Sunumu

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.32, sa.4, ss.1587-1606, 2021 (Hakemli Dergi)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., TÜRKMEN M.


(35) KÜRESELLEŞME, HAREKETLİLİK VE SOSYAL HİZMET: ?DÜZENSİZ? GÖÇ VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Hakemli Dergi)

ŞATIROĞLU GÜLDALI P., BUZ S.


(36) TÜRKİYE?DE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.40, ss.439-492, 2021 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., ÇALIŞ N.


2020

(1) Meme Kanseri Hastası Yoksul Kadınlarda Başetme Süreçlerinin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.16, ss.23-42, 2020 (Hakemli Dergi)

LOTFI S., KARATAŞ K.


(2) Sermaye Birikim RejimlerininOluşum ve Gelişim Sürecinde Kadın Emeği ve Hareket,

Emek Araştırma Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.77-96, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜLER AYDIN D., KARAÇAY H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(3) ANKARA?xxDA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.137-156, 2020 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., Gülhan Orhan M.


(4) Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.989-1004, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖZSOY D., KARATAŞ K.


(5) Onkolojik Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık

Turkish Studies-Social Sciences, cilt.15, sa.5, ss.2471-2482, 2020 (Hakemli Dergi)

Dölek K., Hosseinzadeh ASL N. R. , İl S.


(6) Cinsel İstismara Maruz Kalan Türk Vatandaşı ve Mülteci Çocukların Durumu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.107-132, 2020 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Aslan H., Albayrak H., Öztürk A. B.


(7) Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Yardımları Ankara Ve İstanbul Örnekleri (2020).

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.20, sa.48, ss.715-757, 2020 (Hakemli Dergi)

ATATANIR H., KARATAŞ K.


(8) Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.75-91, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(9) The Complexity of Military Bereavement in Gender Regime: Experiences of Turkish Martyr Spouses

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, 2020 (SSCI)

Tunac C. A. , KÜÇÜKKARACA N.


(10) Çocuk Refahı Çalışanlarının Farklı Sosyal Hizmet Sunum Modellerindeki Deneyimleri: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dönemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2020 (Hakemli Dergi)

BUZ S., Ayyıldız A. A.


(11) ANKARA?DA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.24, ss.137-156, 2020 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., GÜLHAN ORHAN M.


(12) Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi

Çocuk ve Medeniyet, cilt.5, sa.9, ss.137-157, 2020 (Hakemli Dergi)

ERKUL E.


(13) Danışman Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Türkiye Klinikleri, cilt.5, sa.3, ss.616-624, 2020 (Hakemli Dergi)

BOZKURT KARALI M. N. , ÖZKAN Y.


(14) Child welfare workers' resilience and coping styles in Ankara, Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, cilt.63, sa.5, ss.597-611, 2020 (SSCI)

GENÇ B., BUZ S.


(15) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar ile Sosyal Destek Algısını Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.28-36, 2020 (Hakemli Dergi)

DOĞAN B. K. , ÖZTÜRK A. B.


(16) Türkiye?nin Sağlık ve Sosyal Harcamaları: Sosyal HizmetPerspektifinden Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.1, ss.185-208, 2020 (ESCI)

ERKUL E., YILDIRIM B.


(17) Turkey's Health and Social Expenditures: A Retrospective Comparative Study from the Perspective of Social Work

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.1, ss.185-208, 2020 (ESCI)

ERKUL E., Yildirim B.


(18) Kadın cinayetleri sonrası geride kalan çocuklar ve bakımveren kardeşlerin baş etme stratejileri

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.1, 2020 (Hakemli Dergi)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., KARATAŞ K.


(19) EVDEN KAÇAN ÇOCUKLAR: ANKARA?DA ÇOCUK ŞUBEYE GETİRİLEN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.3, ss.960-984, 2020 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., Çamuşcu E.


(20) Tu?rkiye?de Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Uygulamaları: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Hastaların Deneyimlerine Dair Nitel Bir Araştırma

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2020 (Scopus)

GÖZEN Ö., BUZ S.


(21) EKOLOJİK SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE SU GÜVENSİZLİĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.4, ss.1786-1808, 2020 (Hakemli Dergi)

Tok M. G. , Orbay İ.


(22) SOSYAL HİZMET UZMANLARININ MESLEKİ İLETİŞİMLERİNDE İNSAN HAKLARI DİLİNİN İNŞASI: BİR METAFOR ARAŞTIRMASI

KÜLTÜR VE İLETİŞİM, cilt.23, sa.45, ss.87-117, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(23) Emek Araştırma Dergisi

Emek Araştırma Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.77-96, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜLER AYDIN D., Karaçay H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(24) PALYATİF BAKIM HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.4, ss.1437-1458, 2020 (Hakemli Dergi)

KARAKAYA C., IŞIKHAN V.


(25) A Qualitative Study for Understanding the Professionals Working with Children Exposed to Neglect and Abuse

Turkish Studies-Social Sciences, cilt.15, sa.1, ss.49-63, 2020 (Hakemli Dergi)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö.


(26) GÜÇLENMEYİ GÜÇ, GÜÇSÜZLÜK, BASKI VE GÜÇ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE ANLAMAK

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.4, ss.1913-1939, 2020 (Hakemli Dergi)

Cankurtaran Ö., Akoğlu G., Sakarya H.


(27) CHILD WASTE PICKERS IN A SOUTH-EASTERN CITY IN TURKEY

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.2, 2020 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., AKBAŞ E.


(28) Evden Kaçan Çocuklar: Ankara?da Çocuk Şubeye Getirilen Çocuklar Üzerinden Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.3, ss.960-984, 2020 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., ÇAMUŞCU E.


(29) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki İletişimlerinde İnsan Hakları Dilinin İnşası: Bir Metafor Araştırması

Kültür ve İletişim, cilt.23, sa.45, ss.87-117, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2019

(1) Türkiye?de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.408-430, 2019 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(2) SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE TÜRKİYE?DE ORDUDA SOSYAL HİZMET ALANININ SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE GELECEĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.2, ss.538-554, 2019 (Hakemli Dergi)

Sakarya H., Şahin F.


(3) Kök Hücre Nakli Olan Hemotoloji Hastalarının Sorun ve Gereksinimleri:Kurumsal Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet, cilt.0, sa.13, ss.70-89, 2019 (Hakemli Dergi)

SEVER M., İL S.


(4) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlılığa İlişkin Kalıpyargıları: Keşif ve Dönüşüm

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.22, sa.1, ss.157-188, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(5) Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Psikolojik Dayanıklılığın Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.2, ss.623-642, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., GENÇ B.


(6) YEŞİL YOKSULLUK, ÇEVRESEL ADALET VE SOSYAL HİZMET

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.3, ss.1052-1069, 2019 (Hakemli Dergi)

GÜZEL B., BUZ S.


(7) Türkiye?de Çocuk Polisinin Yapılanması ve Görevleri Çerçevesinde Sosyal Hizmetin Yeri ve Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.1, ss.166-186, 2019 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., ASLAN H., KILIÇ A.


(8) ATTITUDES OF PROFESSIONALS IN NURSING HOMES AND SOCIAL SERVICE CENTERS TO THE ELDERLY: THE ANKARA EXAMPLE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.22, sa.4, ss.494-503, 2019 (SCI-Expanded)

BUZ S., GÖZEN Ö., ERTAN KOÇAK Y.


(9) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gerçekleştirdikleri Mesleki Uygulamalarda ve Aldıkları Kararlarda Çocukların Katılım Hakkını Dikkate Alma Durumları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.257-285, 2019 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., HATİPOĞLU E.


(10) Pathways from Personal towards Professional Values: Structured Small-Group Work with Social Work Students

EDUCATION AS CHANGE, cilt.23, 2019 (SSCI)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B.


(11) HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.12, sa.68, ss.739-747, 2019 (Hakemli Dergi)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(12) Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.1, ss.1-18, 2019 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., ASLAN H., BAŞCILLAR M.


(13) Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

İnsan ve İnsan, cilt.6, sa.21, ss.453-475, 2019 (Hakemli Dergi)

ATATANIR H., KARATAŞ K.


(14) Value conflict resolution strategies of social work students in Turkey

JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.19, sa.1, ss.142-161, 2019 (SSCI)

HATİBOĞLU EREN B., Gelmez Ö. S. , ÖNGEN Ç.


(15) TÜRKİYE?DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.41-54, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., USLU B.


(16) Elder Abuse in Turkey and Associated Risk Factors

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, cilt.45, sa.5, ss.739-749, 2019 (SSCI)

DAŞBAŞ S., IŞIKHAN V.


(17) Çocukları Kurum Bakımında Olan Ebeveynler: Yaşam Deneyimleri, Hizmet Beklentileri ve Gelecek Planları üzerine Niteliksel Bir İnceleme

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.42, ss.66-99, 2019 (Hakemli Dergi)

EGE G., TUNCAY T.


(18) Güç ve Güçlendirme Kavramları Bağlamında Sosyal Hizmet Uygulaması

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.42, ss.41-63, 2019 (Hakemli Dergi)

ERBAY E.


(19) Sosyal Hizmette Toplum Merkezleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, ss.187-212, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., AYYILDIZ A. A.


(20) Investigating the energy efficiencies of European countries with super efficiency model and super SBM approaches

ENERGY EFFICIENCY, cilt.12, sa.3, ss.601-618, 2019 (SCI-Expanded)

Gokgoz F., ERKUL E.


(21) Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma

Çocuk ve Medeniyet, 2019 (Hakemli Dergi)

AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(22) SCHOOL COUNSELLORS' PERCEPTIONS TOWARDS SCHOOL SOCIAL WORK IN TURKEY

TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK, cilt.9, sa.17, ss.3-19, 2019 (ESCI)

ÖZKAN Y., Calis N., SEVER M.


(23) Avrupa?da refah devleti çözünürken uluslararası göç ve yeni sağın yükselişi: İsveç ve Almanya örnekleri

Çalışma ve Toplum, cilt.61, sa.2, ss.941-974, 2019 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(24) KURUM BAKIMINDAN AYRILMIŞ BİREYLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KURUM BAKIMI SONRASI YAŞADIKLARI SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.748-763, 2019 (Hakemli Dergi)

TURGUT A. Ş. , ÖZKAN Y.


(25) Engelli Bakım Merkezi Yöneticileri ve Tükenmişlik

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.6, ss.307-318, 2019 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V., AYALP M. Ç. , AYGÜLER E.


(26) SOSYAL İNOVASYONUN VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.169-187, 2019 (Hakemli Dergi)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(27) Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, cilt.12, sa.32, ss.551-590, 2019 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V., AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , KILIÇ C.


(28) Media Discussion on the Naturalization Policy for Syrians in Turkey

INTERNATIONAL MIGRATION, cilt.57, sa.2, ss.283-297, 2019 (SSCI)

Atasu-Topcuoglu R.


(29) An Examination of Income Distribution and Poverty Statistics Related to Turkey and Chile in the Neoliberal Policy Framework

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.39, ss.11-38, 2019 (ESCI)

ERKUL E., Demir-Erkul F.


(30) Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.2, ss.690-715, 2019 (Hakemli Dergi)

SEVER M., İL S.


(31) Syrian Refugee Entrepreneurship in Turkey: Integration and the Use of Immigrant Capital in the Informal Economy

SOCIAL INCLUSION, cilt.7, sa.4, ss.200-210, 2019 (SSCI)

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(32) Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Yükseköğretim ve Bilim, cilt.9, sa.2, ss.256-267, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(33) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.195-218, 2019 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., BAŞCILLAR M., TAŞCİ A.


(34) The Effects of Personality, Family Functioning and Perceived Social Support on Suicide: Sucide Risk Among Individuals in Turkish Probation System

Adli Tıp Bülteni, cilt.24, sa.2, ss.122-130, 2019 (Hakemli Dergi)

GÖRGÜLÜ T., IŞIKHAN V.


(35) Çocuk Refahı Alanında Sosyal Dışlanmayla Mücadele: Sosyal Hizmet Eğitimi Bir Mücadele Aracı Olarak Kullanılabilir Mi?

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.15, ss.37-48, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2018

(1) SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN YAŞAM KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.845-874, 2018 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., ALTINDAĞ Ö., ÇELİK M. A.


(2) MAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ DEPRESYON VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.2, ss.114-143, 2018 (Hakemli Dergi)

ORAL M., TUNCAY T.


(3) The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.64, sa.5, ss.497-505, 2018 (SSCI)

Ozden S. A. , TUNCAY T.


(4) ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÇALIŞANLARININ SOSYAL SORUMLULUK VE ÖZGECİLİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ1

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.127-160, 2018 (Hakemli Dergi)

Keleş m., ÖZKAN Y.


(5) şiddete ilişkin tutumlar ölçeğinin türkçeye uyarlanmasının geçerlik ve güvenirlik çaışması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.821-844, 2018 (Hakemli Dergi)

ÖZKAN Y., UYSAL M., TOPÇU G., danışmaz m., ERTAN KOÇAK Y.


(6) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE?DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, cilt.5, sa.21, ss.321-338, 2018 (Hakemli Dergi)

BUZ S., ÖNGEN Ç.


(7) The Depression situation of cancer patients? relatives in Turkey

Clinics in Oncology, cilt.3, 2018 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V.


(8) Cinsel Saldırganlık

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.319-327, 2018 (Hakemli Dergi)

ERGÜL TOPÇU A., TOPÇU G.


(9) ENGELLİLİĞE İLİŞKİN VARSAYIMLARIN KEŞFİ: ?GÖRMEZDEN GELME? YA DA ?NORMAL DIŞI GÖRME?

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.192-200, 2018 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(10) ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİNTÜRKÇE?YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.821-844, 2018 (Hakemli Dergi)

ÖZKAN Y., UYSAL M., TOPÇU G., DANIŞMAZ SEVİN M., ERTAN KOÇAK Y.


(11) ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İŞSİZLİK SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.125-148, 2018 (Hakemli Dergi)

ÖZTÜRK Ö., ERBAY E.


(12) TÜRKİYE?DE YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science, sa.77, ss.388-410, 2018 (Hakemli Dergi)

BUZ S., ERTAN KOÇAK Y., GÖZEN Ö.


(13) The Relationship between Diabetes-Related Factors, Family Functioning and Health-Related Quality of Life in Turkish Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

Child Care in Practice, ss.1-13, 2018 (Scopus)

FIRAT E., TUNCAY T.


(14) Huzurevinde Kalan Yaşlıların Algıladıkları Duygusal İstismar Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.57, ss.728-737, 2018 (Hakemli Dergi)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(15) The ways to cope with stress of social workers working different fields of social work

Stress Management Professional An International Journal, cilt.6, sa.2, ss.1-8, 2018 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V.


(16) Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.20, sa.2, ss.39-56, 2018 (Hakemli Dergi)

TUNCAY T., İL S.


(17) SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.81-98, 2018 (Hakemli Dergi)

Şahin F., Sakarya H.


(18) Kurumda Çalışan Yaşlı Bakım Elemanlarının Bakım Yükünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.1, ss.1-26, 2018 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V.


(19) ALMANYA?DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.18, ss.315-366, 2018 (Hakemli Dergi)

Yaman F., TUNCAY T.


(20) Sosyal hizmet uzmanlarının stresle başa çıkma yöntemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.2, ss.10-33, 2018 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V.


(21) Görme Engelli ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Öfke Yönetiminin Karşılaştırılması

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.27-45, 2018 (Hakemli Dergi)

ŞEN C. B. , AYKARA A.


(22) Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye?de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi

TOPLUM VE BILIM, sa.145, ss.54-102, 2018 (Hakemli Dergi)

TOPÇU G.


(23) Terörizmin Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.2, ss.307-334, 2018 (Hakemli Dergi)

TUNCAY T., AKÇAY S.


(24) Anxiety, Coping and Social Support Among Parents Who Have Children with Chronic Kidney Disease

KONURALP TIP DERGISI, cilt.10, sa.3, ss.311-317, 2018 (ESCI)

ZENGİN O., YILDIRIM B., ERBAY E.


(25) Madde Kullanım Bozukluğu Sorunuyla Mücadeleye Önyargılardan Başlamak-Starting to Struggle with Substance Use Disorder Problem from Prejudices

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, sa.16, ss.95-116, 2018 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(26) Türkiye?de Halk Sağlığı Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.11, ss.10-26, 2018 (Hakemli Dergi)

GÜNEŞ T., TUNCAY T.


(27) ÇOCUK EVİNDE KALAN ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SÜRECİNDEKİİLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.29, sa.1, ss.49-70, 2018 (Hakemli Dergi)

YILDIRIM Ş., IŞIKHAN V.