Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren,ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

 • İnsan haklarına duyarlılık
 • Demokrasi
 • Eşitlik
 • Ayrımcı olmamak
 • Sosyal adalet
 • Yaşam Kalitesi
 • Katılımcılık
 • Objektiflik
 • Saydamlık (Şeffaflık)
 • Sorumluluk (mesleğe-meslektaşlara-topluma ve uygulama ortamlarına karşı)
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • İşbirliğine açık olmak
 • Liderlik (Öncü olma) Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü)
 • Takım çalışması
 • Kurumsal bağlılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Değişime ve gelişmeye açık olma
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığı
 • Estetik duyarlılık
 • Toplumsal duyarlılık
 • Elseverlik
 • Üretkenlik
 • Akılcı olmak
 • Uzlaşma kültürü
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
 • Güvenilirlik
 • Liyakat
 • İdealizm
 • Çevre bilinci
 • Bilgi ve veriye (kanıta) dayalı karar alma süreci
 • İnsan potansiyeline inanç