Seni bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında etkinlik düzenlenecektir.
Değerli Öğrencilerimiz, Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında, 25 Nisan 2022 Pazartesi Günü bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinlik detayları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler afişte yer almaktadır.
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
UNI101
ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren,ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

 • İnsan haklarına duyarlılık
 • Demokrasi
 • Eşitlik
 • Ayrımcı olmamak
 • Sosyal adalet
 • Yaşam Kalitesi
 • Katılımcılık
 • Objektiflik
 • Saydamlık (Şeffaflık)
 • Sorumluluk (mesleğe-meslektaşlara-topluma ve uygulama ortamlarına karşı)
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • İşbirliğine açık olmak
 • Liderlik (Öncü olma) Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü)
 • Takım çalışması
 • Kurumsal bağlılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Değişime ve gelişmeye açık olma
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığı
 • Estetik duyarlılık
 • Toplumsal duyarlılık
 • Elseverlik
 • Üretkenlik
 • Akılcı olmak
 • Uzlaşma kültürü
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
 • Güvenilirlik
 • Liyakat
 • İdealizm
 • Çevre bilinci
 • Bilgi ve veriye (kanıta) dayalı karar alma süreci
 • İnsan potansiyeline inanç