Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet: Engelli Kadınların Annelik Deneyimleri ve Öneriler
16 Mayıs 2023 Salı Günü 15.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Afet Sahasına Yönelik Deneyim Paylaşımı
13 Nisan 2023 Perşembe günü 13.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Kayıp, Yas ve İyileşme
6 Nisan 2023 Perşembe günü 19.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Afetlerde ve İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Psikososyal Destek Çalışmaları
28 Mart 2023 Salı günü 10.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma"
20 Mart 2023 Pazartesi günü 15.00'de gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
"Superdiversity, Digitalization, and Humanitarian Crisis: New Challenges for Social Work After the COVID-19 Pandemic"
23 Mart 2023 Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Varoluş Patikasında Ben ve O"
13 Mart 2023 Pazartesi 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Deprem Sonrası Psiko-Eğitim ve Destek Programı başlayacaktır.
Bölümümüzde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimize yönelik olarak Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından Zoom toplantıları yoluyla psiko-eğitim ve destek programı 6 Mart 2023 itibarıyla gerçekleştirilecektir.
Sosyal Hizmet Bölümü Dönem Açılış Dersi
06 Mart 2023 ve saat 12.00'de gerçekleşecek olan dersin Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 1
08 Mart 2023 ve saat 10.00'da gerçekleşecek olan "Afetin Cinsiyeti" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 2
9 Mart 2023 ve saat 10.30'da gerçekleşecek olan "Afet ve Sonrası Destek Hizmetlerinde Kadınlar" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Depremin Psikolojik Etkilerinden Nasıl Korunmalıyız?
Ayrıntılı bilgi için "devam"a tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Öğretim Üyeleri
reyhan

Reyhan Atasü Topcuoğlu, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı


Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (360-148)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr


Sema Buz, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (118)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


ozlem Özlem Cankurtaran, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (119)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

ercument Ercüment Erbay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, çocuk istismarı, evsizler.

Telefon: (0312) 297 63 63 (137)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

 

Sunay İl, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, Ailelerle sosyal hizmet (danışmanlık, eğitim, arabuluculuk), Sosyal hizmet eğitimi,Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (114)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr


kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi), Yoksulluk, işsizlik, engellilik, Aile, çocuk ve gençlik refahı, Sosyal hizmet mevzuatı, Araştırma.

Telefon: (0312) 297 63 63 (140)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (HOSMER) Müdürü

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, pozitif psikoterapi, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (136)
E-posta: ymozkan@gmail.com


tarik

Tarık Tuncay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplar, sosyal politikalar, afet yönetimi, aile danışmanlığı, psikososyal destek programları, tıbbi sosyal hizmet, nicel ve nitel araştırma yöntemleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (115)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


Aslıhan Aykara, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yardımcısı

Çalışma Alanları: Engellilik, hak temelli yaklaşım, farklılıklara saygı, araştırma metodolojisi ve sosyal hizmet araştırması, toplumsal cinsiyet çalışmaları, görüşme teknikleri, sosyal hizmet etiği, oyunla iletişim, okul sosyal hizmeti.

Telefon: (0312) 297 63 63 (150)
E-posta : aaykara@hacettepe.edu.tr


Türken Çağlar, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Yaşlılarla sosyal hizmet, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, sosyal sorunlar, incinebilir gruplar, göç ve sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (149)
E-posta: turkancaglar@gmail.com


Gamze Erükçü Akbaş, Doç.Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk refahı, Çocuk hakları, Kadın Hakları, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmet Araştırması, İnsan Davranışı, Psikodrama, Grup Terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (145)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr

burcu Burcu Hatiboğlu Kısat, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Kent hakkı, kentsel sosyal hizmetler, adalete erişim/adli sosyal hizmet (özellikle ceza infaz kurumları, aile mahkemeleri, şiddet), toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, kadın ve çocuk hakları (sığınmaevi hizmetleri, belediye hizmetleri vs), sivil toplumla sosyal hizmet etnografik sosyal hizmet, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar.

Telefon: (0312) 297 63 63 (126)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.tr, burcuhatiboglu@gmail.com

Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) Müdürü

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları, Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi.

Telefon: (0312) 297 63 63 (143)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr


ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (134)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr

Uğur Özdemir, Dr.

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik, kriz, Geştalt psikoterapi, Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (117)
E-posta: uozdemir1@gmail.com