Seni bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında etkinlik düzenlenecektir.
Değerli Öğrencilerimiz, Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında, 25 Nisan 2022 Pazartesi Günü bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinlik detayları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler afişte yer almaktadır.
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
UNI101
ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Öğretim Üyeleri

 

Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (HOSMER) Müdürü

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, pozitif psikoterapi, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (136)
E-posta: ymozkan@gmail.com


Vedat Işıkhan, Prof. Dr.,

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili

Çalışma Alanları: Sosyal sorunlar, Sosyal yardımlar, Sosyal politika, Sosyal refah hizmetleri, Bilimsel araştırma yöntemi (Metodoloji-Yöntembilim), Sağlık sorunları (Kanser, Tüberküloz, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Zihinsel Engellilik), Stres, Öfke yönetimi, Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Evsizler, Aile sosyal destek hizmetleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (116)
E-posta: visikhan@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi), Yoksulluk, işsizlik, engellilik, Aile, çocuk ve gençlik refahı, Sosyal hizmet mevzuatı, Araştırma.

Telefon: (0312) 297 63 63 (140)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


Sunay İl, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, Ailelerle sosyal hizmet (danışmanlık, eğitim, arabuluculuk), Sosyal hizmet eğitimi,Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (114)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr


ozlem

Özlem Cankurtaran, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (119)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr


Sema Buz, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları.

Telefon: (0312) 297 63 63 (118)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


tarik

Tarık Tuncay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplar, sosyal politikalar, afet yönetimi, aile danışmanlığı, psikososyal destek programları, tıbbi sosyal hizmet, nicel ve nitel araştırma yöntemleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (115)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


reyhan

Reyhan Atasü Topçuoğlu, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (360-148)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr


Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) Müdürü

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları, Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi.

Telefon: (0312) 297 63 63 (143)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr


ercument

Ercüment Erbay, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, çocuk istismarı, evsizler.

Telefon: (0312) 297 63 63 (137)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


Aslıhan Aykara, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Engellilik, hak temelli yaklaşım, farklılıklara saygı, araştırma metodolojisi ve sosyal hizmet araştırması, toplumsal cinsiyet çalışmaları, görüşme teknikleri, sosyal hizmet etiği, oyunla iletişim, okul sosyal hizmeti.

Telefon: (0312) 297 63 63 (150)
E-posta : aaykara@hacettepe.edu.tr


burcu

Burcu Hatiboğlu Kısat, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Kent hakkı, kentsel sosyal hizmetler, adalete erişim/adli sosyal hizmet (özellikle ceza infaz kurumları, aile mahkemeleri, şiddet), toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, kadın ve çocuk hakları (sığınmaevi hizmetleri, belediye hizmetleri vs), sivil toplumla sosyal hizmet etnografik sosyal hizmet, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar.

Telefon: (0312) 297 63 63 (126)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.tr, burcuhatiboglu@gmail.com


ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (134)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr

Türken Çağlar, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Yaşlılarla sosyal hizmet, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, sosyal sorunlar, incinebilir gruplar, göç ve sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (149)
E-posta: turkancaglar@gmail.com


Gamze Erükçü Akbaş, Doç.Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk refahı, Çocuk hakları, Kadın Hakları, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmet Araştırması, İnsan Davranışı, Psikodrama, Grup Terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (145)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr

Uğur Özdemir, Dr.

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik, kriz, Geştalt psikoterapi, Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet.

Telefon: (0312) 297 63 63 (117)
E-posta: uozdemir1@gmail.com