Seni bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında etkinlik düzenlenecektir.
Değerli Öğrencilerimiz, Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında, 25 Nisan 2022 Pazartesi Günü bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinlik detayları ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler afişte yer almaktadır.
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
UNI101
ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Bildiriler

2022(5) 2021(15) 2020(3) 2019(14) 2018(20)


2022

(1) Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2022, ss.42

ERKUL E., ERBAY E.


(2) Covid-19 and compulsory digital transformations in the social work practice process in Turkey

International Conference on Digital Tools and Innovation in Humanitarian Response: Cooperation and The Exchange of Good Practices, Ourense, İspanya, 06 Temmuz 2022

Sakarya H.


(3) Digitalization of Humanitarian Aid: Turkish Red Crescent Debit Card (Kizilaykart)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL TOOLS AND INNOVATION IN HUMANITARIAN RESPONSE. COOPERATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES (Ourense, 6-7 July 2022), Ourense, İspanya, 6 - 07 Temmuz 2022

Topçu G.


(4) İklim Krizi Yaşanırken Engelliler Nerede?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi 2022, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2022

Küçükkaraca N., Orbay İ.


(5) E-Demokrasi, Siyasi Sosyal Çalışma ve 21. Yüzyıl Siyasetinde Katılım

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2022, ss.47

Topçu G.


2021

(1) The Importance of Using Cognitive Behavıoral Approach In Social Work Interventions Regarding Problems Experienced During Covid-19 Pandemic Process

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.332-341

AYKARA A., ALBAYRAK H.


(2) "Is Pandemic a Threat or Opportunity for Social Work Profession?: A Survey from Turkey"

IFSW European Conference on Social Work 2021, Hırvatistan, 11 Ekim 2021

POLAT G., ÖZTÜRK A. B.


(3) The Use of Cognitive Behavioral Approach in Social Work Pratices with Children

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.341-349

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(4) Türkiye'de Kadın Cinayetleri: Profil ve Risk Faktörleri

23. Ulusal SosyaL Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021, ss.2-3

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., KARATAŞ K.


(5) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Danışmanlık Rolüne Derinlemesine Bir Bakış

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 Aralık 2021

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(6) Informal sector, outsourcing and cash for care

29th IAFFE Annual Conference, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 21 Haziran 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(7) SURİYELİ ÇOCUKLARIN İYİ OLMA HALLERİNİN İNCELENMESİ: ALTINDAĞ ÖRNEĞİ

23. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021

TATLICIOĞLU O., ERBAY E.


(8) Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Stratejik Bir Araç Olarak Grup Çalışmaları

M?İŞ?T ZORAKILIĞI HALLARININ QARŞISININ ALINMASI İSTİQAM?TİND? SOSİAL İŞİN T?TBİQİ BEYN?LXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2021, ss.53-59

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(9) Re-thinking the Planned Intervention Process in Social Work Practice

3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Türkiye, 05 Aralık 2021

AKGÜL GÖK F., AYKARA A.


(10) Anayasal Koruma Altındaki Ailenin Sosyal Politika ve Hizmetlerle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Hasbihal

?BAŞKA? AİLELER VARDIR ÇALIŞTAYI, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2021

Cankurtaran Ö., Topçu G.


(11) Kadınların İstihdama Katılım Hakkının Önündeki Engellerin Hak Temelli Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2021

AYKARA A., ALBAYRAK H.


(12) Göçmen ve Sığınmacılara İnsani Yardım ve Hizmet Sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları Katılımcı Değerlendirmeyi Nasıl Kullanıyor?

23.Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2021

Atasü Topcuoğlu R., Topçu G., Kelebek G., Sakarya H.


(13) Afganistan Kökenli Refakatsiz Göçmen Çocukların İhtiyaç ve Haklarını Türkiye?de ve Almanya?da Sunulan Sosyal Hizmetler Ne Kadar Karşılıyor?

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2021, Türkiye, 19 Kasım - 21 Aralık 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R., BULGURCUOĞLU S. E.


(14) Using Motivational Interviewing in Working with Resistant Clients in Social Work Practices

6. Asia Pacific International Modern Sciences Congress, Hindistan, 15 Aralık 2021

AYKARA A., AKGÜL GÖK F.


(15) Kadın sığınmaevlerinde feminist sosyal çalışma

SCIENTIFIC- PRACTICAL CONFERENCE ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WORK IN THE FIELD OF PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2020, ss.47-52

ÖZTÜRK A. B.


2020

(1) Kuir Kıbrıs Yayınları

KUİR ÇEŞİTLİLİK KONFERANSI, Kıbrıs (Kktc), 28 Kasım 2020

CANKURTARAN Ö.


(2) Kanser Hastası Çocuğa Bakım Vermenin Annelik Karmaşası: Merhamet Yorgunluğu

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi', Türkiye, 13 Aralık 2020

ORBAY İ., BAYDUR H., UÇAN G.


(3) Covid-19 Pandemisinin dezavantajlı gruplar açısından yarattığı güçlükler: Madde bağımlılığı ve engellilik örneği

III.International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2020, ss.224-225

ALBAYRAK H., AYKARA A.


2019

(1) İstismar Şüphesiyle Hakkında Sağlık Tedbiri Kararı Verilen Çocuğun İhmalden Korunması:Bir Olgu Sunumu

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., Canatan Ç.


(2) Risk toplumunda düşünümsellik

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

ÖZTÜRK A. B.


(3) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Yardım ve Yoksullukla İlgili Önyargılara Dair Değerlendirmeleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.497-504

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(4) Okul Sosyal Hizmeti ve Onarıcı Adaletin Okul Disiplinine Vaadi

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., SELÇUK O.


(5) KORUYUCU AİLE ADAYLARININ NİN BELİRLENMESİNDE SEÇİM KRİTERLERİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.265-274

ÖZKAN Y.


(6) Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Politik Alanda Varoluşunda Rol Oynayan Etmenlere İlişkin Değerlendirmeleri

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.774-795

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(7) Turkish Immigrant Women as Caregivers of Their Mothers With Alzheimer?xxs Disease in Germany: Preliminary Findings of a Qualitative Study

Congress of European Psychiatric Association-EPA, Polonya, 6 - 09 Nisan 2019, cilt.56, ss.3-321

ALTUNÖZ U., ÖZEL KIZIL E. T. , BAŞTUĞ G., TOPÇU G., AGAR T., YAVUZ O., et al.


(8) OKUL SOSYAL HİZMETİ VE ONARICI ADALETİN OKUL DİSİPLİNİNE VAADİ

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., SELÇUK O.


(9) Fatherhood Familty and Social Policies in turkey: Preliminary Ideas Towards a New Framework

2nd International Symposium on Men and Masculinities, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019

TOPÇU G.


(10) AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ YAKLAŞIMLARI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.275-283

ÖZKAN Y.


(11) Üniversiteli Kadın ve Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.505-512

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(12) Orduda Sosyal Hizmet: Türkiye için Zorluklar ve Fırsatlar

I. Sosyal Hizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

SAKARYA H., ŞAHİN F.


(13) Turkish Immigrant Women As Caregivers Of Their Mothers With Alzheimer?s Disease In Germany: Preliminary Findings Of A Qualitative Study

27th European Congress of Psychiatry, 6 - 09 Nisan 2019

Altunöz U., ÖZEL KIZIL E. T. , BAŞTUĞ G., TOPÇU G., Agar T., Yavuz O., et al.


(14) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Değerlendirmeleri

SADAB 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.764-773

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2018

(1) İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERI VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

ASLAN H., TUNCAY T.


(2) Pediatrik astım hastalarına bakım veren annelerin psikososyal özellikleri ı?le astım yönetimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.265-266

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(3) Sovyet İhtilali ve Refah devletinden küresel Refah Devletine

100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25 Ekim 2017 - 27 Ocak 2018

KÜÇÜKKARACA N.


(4) madde bağımlılığı

uluslararası çocuk geişimi kongresi, 12 - 15 Mart 2018

ÖZKAN Y.


(5) Okul sosyal hizmeti uygulamalarının dezavantajlı çocukların psiko-sosyal gelişimleri açısından önemi

II. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

AYKARA A., ALBAYRAK H.


(6) Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Hoşgörülü Davranma ve Dahil Olma Sürecinin Etkinlik Analizi

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.494

ERKUL E.


(7) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.375-382

TUNCAY T., IŞIKHAN V.


(8) Sosyal yenilikçilik sosyal hizmet eğitim müfredatına nasıl eklenmeli?

VIII. International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018 - 11 Ocak 2019

TUNCAY T., YILDIRIM B.


(9) Ekolojik sistem ve olumlu gençlik gelişimi yaklaşımları doğrultusunda dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların psiko-sosyal gelişiminde sporun kullanılması

II. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(10) Çocuğa yönelik cinsel istismarın tespit ve bildirimi konusunda sağlık kuruluşlarında yaşanan sorunlar

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.388-396

KARATAŞ K., ÖZTÜRK A. B. , ALBAYRAK H., ASLAN H.


(11) Çocuun iyi olma hali konusunda uluslararsı göstergeler

3. ulsulararsı çocuk koruma kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

ATASÜ TOPCUOĞLU R., KARATAŞ K.


(12) Klinik Sosyal Çalışmaya İlişkin Psikososyal Vaka Çalışmalarının Asimetrik Bilgi Çerçevesinde İncelenmesi

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.494

ERKUL E.


(13) Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Kalıpyargılar ve Önyargılarla Yüzleşme

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018) 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.565-574

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(14) İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal Yönler ve Müdahaleler

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

ASLAN H., TUNCAY T.


(15) Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.383-392

IŞIKHAN V., TUNCAY T.


(16) Engelliliğe İlişkin Varsayımların Keşfi: Görmezden Gelme ya da Normal Dışı Görme

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018, cilt.5, ss.192-200

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(17) ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL DIŞLANMAYLA MÜCADELE: SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ BİR MÜCADELE ARACI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(18) KADIN DAYANIŞMASININ BİR BİÇİMİ/OLANAĞI OLARAK (SOSYAL) KOOPERATİFLER: YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİF

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1090-1097

HATİBOĞLU EREN B., TAŞDEMİR AFŞAR S., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(19) SIĞINMAEVİNDEN YAŞAMA: SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARLA GÜÇLENME TEMELLİ UYGULAMA

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, 4 - 05 Ekim 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B., TAŞDEMİR AFŞAR S.


(20) Meaning Centered Group Study amoung Cancer Patients.

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, VENEDİK, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

YILDIRIM B., ERKUL E.