Afetlerde ve İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Psikososyal Destek Çalışmaları
28 Mart 2023 Salı günü 10.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma"
20 Mart 2023 Pazartesi günü 15.00'de gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
"Superdiversity, Digitalization, and Humanitarian Crisis: New Challenges for Social Work After the COVID-19 Pandemic"
23 Mart 2023 Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Varoluş Patikasında Ben ve O"
13 Mart 2023 Pazartesi 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Deprem Sonrası Psiko-Eğitim ve Destek Programı başlayacaktır.
Bölümümüzde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimize yönelik olarak Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından Zoom toplantıları yoluyla psiko-eğitim ve destek programı 6 Mart 2023 itibarıyla gerçekleştirilecektir.
Sosyal Hizmet Bölümü Dönem Açılış Dersi
06 Mart 2023 ve saat 12.00'de gerçekleşecek olan dersin Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 1
08 Mart 2023 ve saat 10.00'da gerçekleşecek olan "Afetin Cinsiyeti" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 2
9 Mart 2023 ve saat 10.30'da gerçekleşecek olan "Afet ve Sonrası Destek Hizmetlerinde Kadınlar" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Depremin Psikolojik Etkilerinden Nasıl Korunmalıyız?
Ayrıntılı bilgi için "devam"a tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Doktora/Bütünleşik Doktora

DOKTORA PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ

DOKTORA PROGRAM TABLOSU

pdf belgesi

word belgesi

        
1-) Program Hakkında Genel Bilgi

Doktora programı Türkiye'de sosyal hizmet alanına, özellikle sosyal hizmet eğitimi ve bilimsel araştırmalarına önemli katkılar sağlayacak sosyal hizmet bilim doktorları yetiştirmeyi hedefler. Bu misyon doğrultusunda doktora programında zorunlu derslerin yanında önemli sayıda seçmeli derslere de yer verilmektedir.
Toplam 4 yıllık program sürecinde iki yıl boyunca teorik dersler sunulmakta, ardından doktora yeterlik sınavına girilmekte ve sonraki iki yıl ise doktora tezi için ayrılmaktadır.

2-) Kayıt Kabul Koşulları

ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünde asgari 70 puan almış olmak gereklidir.
YDS ve eşdeğer sınavlardan asgari 65 puan almış olmak gereklidir.
Bütünleşik Doktora programı için ise, ALES'ten Eşit Ağırlk (EA) puan türünde asgari 80 puan almış olmak gereklidir. Bununla birlikte, Bütünleşik Doktora programına kabul şartları arasında, genel akademik ortalamanın 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora programına girebilmek için lisans veya yüksek lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi almış olmak ya da bu eğitimleri almamış olanlar için bilimsel hazırlık programını tamamlamış olmak gerekir.Bilimsel hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci esas programa kayıt yaptıramaz. Bu nedenle bilimsel hazırlık programı dersleri ile esas programın derslerinin aynı zamanda alınması olanaklı değildir.
Üniversitelerin sosyal hizmet ile sosyal, beşeri ve idari bilimler anabilim dalları ağırlıkta olmak üzere lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan herkes başvurabilir.
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşullara uygun adaylar başvurabilir.

3-) Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programa:
1. Yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler 29 ulusal kredi dersi tamamlamak zorundadır. 240 AKTS’nin tamamlanması zorunludur.
2. Lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler,
a. Yüksek lisans programı derslerinden 16 zorunlu ders kredisi (44 AKTS) ve 8 seçmeli ders kredisi (16 AKTS) olmak üzere toplam 24 ulusal kredi (60 AKTS), 
b. Doktora programından ise 11 zorunlu ders kredisi (180 AKTS) ve 18 seçmeli ders kredisi (60 AKTS) ile toplam 29 ulusal kredi (240 AKTS) olmak üzere, toplam 53 ulusal kredi (asgari 300 AKTS) dersi tamamlamak zorundadır.
3. Teorik derslerin tamamlanmasını takip dönemde öğrenci SHO800 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini alır. Bu dersin ardından öğrenci doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

4. Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci danışmanı ile doktora tezini tamamlar ve savunur.
5. Diğer temel hususlar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır.

4-) Programın Amacı

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı doktora programının amacı, sosyal hizmet alanında bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı verecek ve sosyal hizmet eğitimi ve öğretiminde görev alacak, alandaki sosyal hizmet uygulama ve araştırmalarını değerlendirebilecek ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış bilim insanı yetiştirmektir.

5-) Öğretim Programının Yapısı

Zorunlu ders oranı % 25
Seçmeli ders oranı % 75
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:
Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 60 AKTS
Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 180 AKTS
SHO800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık 30 AKTS
SHO700 Özel Konular 30 * 4 = 120 AKTS