IFSW-2021
Symposium/Congress

YIL

SEMPOZYUM

Düzenleyenler

Tam Metin Pdf Hali

1995

Sosyal Hizmet Sempozyumu 95 
“30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş” 
Ankara, 22-24 Kasım 1995

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

1996

 

Sosyal Hizmet Sempozyumu 96 
“Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet” 
Ankara, 16-18 Ekim 1996

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1997

Sosyal Hizmet Sempozyumu 97 
“Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet” 
İstanbul, 18-20 Eylül 1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1998

Sosyal Hizmet Sempozyumu 98 
“Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet” 
Antalya, 5-7 Kasım 1998

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1999

Sosyal Hizmet Sempozyumu 99 
“Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet” 
Diyarbakır, 20-22 Ekim 1999

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2000

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000 
“Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları 
(Uluslararası Katılımlı)” 
Ankara, 25-26 Ocak 2000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 
“Deprem ve Sosyal Hizmetler” 
Ankara, 5-7 Aralık 2001

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

2002

 

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002 
“Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” 
Ankara, 18-19 Ekim 2002

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

2003

 

 

 

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 
“Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler” 
Antalya, 9-11 Ekim 2003

 

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİI. Cilt

II. Cilt

2004

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004 
"Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 
İhtiyaçlar ve Sorunlar" 
Alanya 4 - 6 Kasım 2004

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2005

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2005 
"Türkiye'de Çocuğun Korunması" 
Ankara, 02 Aralık 2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

2007

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007 
“Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler” 
Sakarya, 14-16 Kasım 2007

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 

2009

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 
“Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet” 
Ankara, 12-14 Kasım 2009

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2010

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 
“Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet” 
Ankara, 09-10-11 Aralık 2010

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

2011

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011 
“Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl” 
Ankara, 15-17 Aralık
//sh2011.hacettepe.edu.tr/

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2012

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012 
“Farklılıkları Anlamak” 
Konya, 07-08 Kasım 2012
https://www.facebook.com/SosyalHizmetSempozyumu2012/?fref=nf

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 

2013

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 
“Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması: "Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı" 
Kocaeli, 28-30 Kasım 2013
//shb.kocaeli.edu.tr/Sempozyum2013.pdf

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 

2014

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014 
“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” 
Ankara, 20-22 Kasım 2014
//shsempozyum2014.baskent.edu.tr/

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

2015

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onurunu
 Yüceltmek”
Manisa, 26-28 Kasım 2015
//shs2015.cbu.edu.tr/  

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ