IFSW-2021
Faculty Members

 

reyhan

Reyhan Atasü Topçuoğlu, Dr. Professor

Chair of Department

Research Interests: Human Rights, Migration, Migration and Social Work, Feminist Social Work, Social Policy, Countering with Human Trafficiking, International Social Work.

Phone: (0312) 297 63 63 (360)
E-mail: ratasu@hacettepe.edu.tr


Sema Buz, Dr. Professor

Research Interests: Asylum, Immigration, Social work with Immigrants and Refugees, LGBTİ, Queer Studies, Old age, Poverty, Social Policy, Social Work Ethics, Gender and Women Studies.

Phone: (0312) 297 63 63 (323)
E-mail: semabuz@hacettepe.edu.tr
Personal Web Site


ozlem

Özlem Cankurtaran, Dr. Professor

Research Interests: Emancipatory Social Work Theory, Violence against Women, Women's Studies, Violence and Masculanity Studies.

Phone: (0312) 297 63 63 (324)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

Vedat Işıkhan, Dr. Professor

Presidency of the Republic of Turkey Social Policies Deputy Chairperson

Research Interests: Sosyal sorunlar, Sosyal yardımlar, Sosyal politika, Sosyal refah hizmetleri, Bilimsel araştırma yöntemi (Metodoloji-Yöntembilim), Sağlık sorunları (Kanser, Tüberküloz, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Zihinsel Engellilik), Stres, Öfke yönetimi, Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Evsizler, Aile sosyal destek hizmetleri.

Phone: (0312) 297 63 63 (321)
E-mail: visikhan@hacettepe.edu.tr
Personal Web Site


Sunay İl, Dr. Professor

Research Interests: Clinical Social Work Theory and Practices, Social Work with Families (Consultancy, Training, Mediation, Social Wordk Education, Deliquency Woman and Social Work.

Phone: (0312) 297 63 63 (319)
E-mail: suil@hacettepe.edu.tr


kasimk

Kasım Karataş, Dr. Professor

Research Interests: Macro Approach at Social Work (Social work with Community, Social Policy, Social Work Management), Poverty, Unemployement, Disability, Family, Children and Youth Welfare, Social Work Legislation, Research.

Phone: (0312) 297 63 63 (359)
E-mail: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Personal Web Site


Yasemin Özkan, Dr. Professor

Research Interests:Clinical Social Work, School Social Work, Bullying and Violence, Children and Family Welfare, Family Counselling, Positive Psychotherapy, Integrative Psychotherapy, Evidence based Practice, Women's Studies.

Phone: (0312) 297 63 63 (343)
E-mail: ymozkan@gmail.com


tarik

Tarık Tuncay, Dr. Professor

Research Interests: Çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplar, sosyal politikalar, afet yönetimi, aile danışmanlığı, psikososyal destek programları, tıbbi sosyal hizmet, nicel ve nitel araştırma yöntemleri.

Phone: (0312) 297 63 63 (320)
E-mail: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Personal Web Site


Aslıhan Aykara, Dr. Associate Professor

Vice-Chair of Department

Research Interests: Disabled, Right based Approach, Respect for Diversity, Scientific Research Methods and Social Work Research, Gender Studies, Interviewing Techniques, Social Work Ethics, Communication with Play, School Social Work.

Phone: (0312) 297 63 63 (347)
E-mail: aaykara@hacettepe.edu.tr


Türken Çağlar, Dr. Associate Professor

Research Interests: Social work with the elderly, social policies for the elderly, social problems, vulnerable groups, migration and social work.

Phone: (0312) 297 63 63 (149)
E-mail: turkancaglar@gmail.com


ercument

Ercüment Erbay, Dr. Associate Professor

Research Interests: Children's Rights, Child Labor, Scientific Research Methods, Child Abuse, Homeless.

Phone: (0312) 297 63 63 (358)
E-mail: eerbay@hacettepe.edu.tr
Personal Web Site


Gamze Erükçü Akbaş, Dr. Associate Professor

Research Interests: Child welfare, Child rights, Women's Rights, Social Work Ethics, Social Work Theories, Social Work Research, Human Behavior, Psychodrama, Group Therapy

Phone: (0312) 297 63 63 (341)
E-mail: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr


burcu

Burcu Hatiboğlu, Dr. Associate Professor

Research Interests: Urbanization, Feminist Social Work, Poverty, Human Rights, Social Policy, Anti-Oppressive Social Work.

Phone: (0312) 297 63 63 (331)
E-mail: bhatib@hacettepe.edu.tr, burcuhatiboglu@gmail.com


Nilgün Küçükkaraca, Dr. Associate Professor

Research Interests: Social Policy, Family Policies, Social Work Theory and Practices, Family, Women, Disabled, Social Work with LGBTI Individuals and Migrating Families, Social Problems, Internal and External Migration, Forced Internal Migraton, Disaster Management.

Phone: (0312) 297 63 63 (356)
E-mail: nilgunk@hacettepe.edu.tr

ozge

Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr. Associate Professor

Research Interests: Ethics, Human Rights, Social Work Philosophy, Creative Drama, Social Policy, Feminist Social Work

Phone: (0312) 297 63 63 (341)
E-mail: sozates@hacettepe.edu.tr


Uğur Özdemir, Dr.

Research Interests: Marriage, Family, Children and Youth, Crisis, Gestalt Psychotherapy, Social work with Individual, Family and Groups, Scientific Research Methods, Social Problems, Medical and Psychiatric Social Work

Phone: (0312) 297 63 63 (322)
E-mail: uozdemir1@gmail.com