IFSW-2021
Proceedings

2018(9) 2017(19)


2018

(1) Sosyal yenilikçilik sosyal hizmet eğitim müfredatına nasıl eklenmeli?

VIII. International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018 - 11 Ocak 2019

TUNCAY T. , YILDIRIM B.


(2) İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal Yönler ve Müdahaleler

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(3) KADIN DAYANIŞMASININ BİR BİÇİMİ/OLANAĞI OLARAK (SOSYAL) KOOPERATİFLER: YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİF

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, pp.1090-1097

HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(4) Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, pp.383-392

IŞIKHAN V. , TUNCAY T.


(5) İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERI VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(6) Pediatrik astım hastalarına bakım veren annelerin psikososyal özellikleri ı?le astım yönetimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, vol.5, pp.265-266

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(7) SIĞINMAEVİNDEN YAŞAMA: SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARLA GÜÇLENME TEMELLİ UYGULAMA

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, 4 - 05 Ekim 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S.


(8) Sovyet İhtilali ve Refah devletinden küresel Refah Devletine

100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25 Ekim 2017 - 27 Ocak 2018

KÜÇÜKKARACA N.


(9) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, pp.375-382

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


2017

(1) Denetimli Serbestlikteki Bireylerin Bazı Psikososyal Özelliklerinin İntihar Düşüncelerine Etkileri

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

GÖRGÜLÜ T., IŞIKHAN V.


(2) FROM INSIDE THE SHADOWS: A CRITICAL ASSESMENT OF SEXUAL VIOLENCE IN TURKEY

3rd Conference on Social Service, Economics, Business and Education (MIRDEC), Budapest, Macaristan, 4 - 06 Nisan 2017, pp.94

ADIGÜZEL İ. B.


(3) İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler Sempozyumu, Türkiye, 08 Ekim 2017

IŞIKHAN V.


(4) Sosyal Hizmetin Geleceğinde Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, 29 - 31 Mayıs 2017, pp.121-123

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(5) Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Etkili İnceleme Yapıyor? Sosyal İncelemenin Temel Ölçütlerine İlişkin Bir Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , ERBAY E.


(6) Understanding Help Seeking Behaviour of Men Who Have Mental Illness

International Social Work Congress: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

AKÇAY S., KÜÇÜKKARACA N.


(7) Bakım Sigortasının Ülkemiz İçin Uygulanabilirliği

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(8) A Critical Review on the Future of Health Social Work in Turkey: Promises and Challenges

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


(9) Sosyal Hizmet İçin Yeni Araştırma Alanları: Kadınların Adalete Erişimi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17): Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

HATİBOĞLU EREN B.


(10) Sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi

uluslararası sosyal hizmet kongresi, 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(11) Semansko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

IŞIKHAN V. , TUNCAY T.


(12) Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar: Sosyal Hizmet Uzmanlarının Alan Deneyimi Anlatıları

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

HATİBOĞLU EREN B. , ÖNGEN Ç. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(13) Sanal Sosyal Çevre İçinde Birey: Psikososyal Gereksinimler, Sosyal İlişkiler ve Mahremiyet Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

TUNCAY T. , ERKUL E.


(14) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği (Social Problems and the Future of Social Work), 29 - 31 Mayıs 2017

IŞIKHAN V.


(15) SAVAŞ VE ZORUNLU GÖÇ SÜRECİNDE ENGELLİLER: SOSYAL MODEL VEFEMİNİZM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Savaş Mağduru Engelliler/uluslararası Zirve Programı, 18 - 19 Ocak 2017

KÜÇÜKKARACA N.


(16) Yaratıcı Dramanın Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı: Sosyal Hizmetin DeğerTemeline İlişkin Bir Atölye Çalışması

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

ÖNGEN Ç. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B.


(17) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?xxda Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2017

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


(18) Tinsellik

Palyatif Tıp Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2017

TUNCAY T.


(19) Proposition for a Model to Analyzing Social Policy and Social Services Through the Experiences of Fathers in Ankara

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

TOPÇU G.