Yüksek lisans tez önerisi sunacak öğrencilerin dikkatine! 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans Tez önerileri 20 Ocak  2020 tarihinde saat 09.30'da bölüm akademik kurulunda görüşülecektir. Yüksek lisans tez önerisini sunacak öğrencilerin, hazırladıkları önerilerin birer örneğini anabilim dalı öğretim üyelerine çıktı alarak ve elektronik yolla en geç 15 Ocak 2020 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir!

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı