Yüksek Lisans tez önerisi sunacak öğrencilerin dikkatine!

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans Tez önerileri 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da skype bağlantısı aracılığıyla katılacağınız bölüm akademik kurulunda görüşülecektir. Yüksek lisans tez önerisi sunacak öğrencilerin, tez önerilerini toplantı tarihinden en geç 1 hafta öncesine kadar doktor araştırma görevlileri de dahil olmak üzere tüm hocalara mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı