Yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerinin dikkatine! (Yüksek lisans ders kodlarında değişiklik olması ile ilgili duyuru)

Yüksek lisans ders kodlarında değişiklik olması nedeniyle ders program kaydınızı dersin güncel kod ve adını dikkate alarak yeniden yapmanız gerekmektedir. Prens üzerinden ders kaydınızı lütfen yeniden yapınız ve ders kaydı onay belgenizi anabilim dalı sekreterliğine iletiniz (havvaakg@hacettepe.edu.tr). Güncel liste için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı