Yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen adaylar hk.

Yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen adayların Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi'nin duyurularını muhtemel güncellemelere karşı zaman zaman kontrol etmelerini öneririz.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı