Yabancı dil puanı hakkında! Şartlı başvuru yapan lisansüstü öğrencilerin dikkatine!

27 Eylül 2020 tarihinde YDS sınavına girecek öğrenciler lisansüstü programlara şartlı başvuru yapabilmektedirler. YDS Şartlı Kabul alarak başarılı olan aday öğrenciler 06-09 Ekim 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracaklar; 27.09.2020 tarihinde yapılan YDS’nın açıklanmasını (muhtemel tarih 23 Ekim 2020) takip eden 5 gün içinde sonuç belgesini Enstitümüz Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Sınav açıklanmasını takip eden 5 gün içinde sonuç belgesini Enstitüye teslim etmeyen ya da program başvuru şartlarında istenen yabancı dil puanını sağlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilerek öğrencilik hakları sonlandırılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı