ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersini Alan ve Almayan Öğrenciler

Üniversitemiz 17/07/2013 ve 2013-251 sayılı Senato kararıyla 2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan tüm öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersini, mazereti ya da üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan ekteki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 01-04 Ekim 2019 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde yapılacak olan derse katılımlarının sağlanması hususunda gerekli özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

01-04 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersi kapsamında Fakülte / Yüksekokul / Bölüm tanıtımlarınızda öğrencilere, bölüm tanıtımının yanısıra kendilerine atanmış olan danışmanlarının tanıştırılması ve yapacakları ilk ders programı için ayrıntılı bilgi verilmesi, ayrıca ilk programın (1. sınıfların ders program kayıt tarihi 03-04 Ekim 2019) danışmanları ile birlikte yapılması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin Bölüm Tanıtımı ve Yerleşke Turu etkinliği sonunda Beytepe Yerleşkesi için Yıldız Amfi, Sıhhiye Yerleşkesi için Sıhhiye Kütüphanesi girişindeki cihazlara öğrenci kimlik kartlarını okutmaları konusunda gereken uyarıların yapılması gerekmektedir. 

Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri'ndeki Bölüm Tanıtımı ve Yerleşke Turu etkinliği sonunda öğrencilerimiz kart okutacağı için öğrencilerimizden ayrıca imza listesi alınmasına gerek olmadığından, Başkanlığımıza gönderilecek listelere işlem yapılmayacaktır.

Sincan Yerleşkesi'nde kart okutma cihazı olmadığından sadece bu yerleşkedeki öğrenci bilgilerinin (öğrenci numarası, ad- soyad) yer aldığı listenin elektronik ortamda (e-posta veya CD) Excel formatında Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimizin ilk ders programlarını sorunsuz yapabilmeleri ve “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersi sonunda katılımlarına göre alacakları notların eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için yukarıda belirtilen konular hakkında gereken önemin gösterilmesini saygılarımla arz ederim.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı