SHO 739 Sosyal Hizmet İçin Güçlendirme Yaklaşımı dersini yüklenmek isteyen öğrencilerin dikkatine!

Bu dersi yüklenmek isteyen öğrencilerin, aşağıdaki kitapları, ilk ders gününden önce okumuş olarak derse gelmeleri gerekmektedir:

Freire, P. (2018). Ezilenlerin Pedagojisi. (D. Hattatoğlu) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Scott, J. C. (1995). Tahakküm ve direniş sanatları (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı yayınları.
Thompson, N. (2013). Kuram ve uygulamada sosyal hizmeti anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları.
Knight, L. W. (2014).Jane Addams: Eylemci Bir Ruh. Ö. Cankurtaran-Öntaş ve B. Tunakan (Eds), Ankara: Dipnot yayınları 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı