SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve SHO 706 Alan Çalışması I derslerini yüklenen öğrencilerin dikkatine!

11 Ekim Cuma günü saat 10.00’da D12 dersliğinde uygulamalarla ilgili Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Tüm öğrencilerin katılımı beklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı