SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması ll Dersini alan Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 

SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması ll Dersini alan Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 

Üniversiteler bünyesinde yapılan tedbir amaçlı 3 haftalık tatil sürecinde uygulama yaptığınız kurumlara gidilmeyecektir. Bu tatilin telafi amacıyla döneme eklenip eklenmeyeceği bilinmediğinden mesleki eğitim sürecinin aksamaması  ve adil bir notlandirma yapılabilmesi adına bu süreçte eğitsel danışmanlarınız tarafından raporlamanız için sizlere vaka örneği, makale, kitap vb.  okumalar verilecektir. Haftalık raporlarınızı yazmanız beklenecektir. Bunun zarurî bir durumdan doğan bir tatil olduğunu, bir ara tatil olmadığı sizlere hatırlatırız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı