SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersini alacak öğrencilerin dikkatine!

"Müfredatımızda bulunan SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersleri teorik saati olan mesleki uygulama dersleridir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda geçen staj tanımına girmediğinden (uygulamalı dersler) öğrencilerimize herhangi bir ödeme yapılması gerekmemektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin uygulama yaptıkları kurumlardan/kuruluşlardan herhangi bir ücret talep etmemeleri gerekmektedir. Bu türden talepler öğrencilerimize uygulama yeri bulmamızı her geçen yıl daha da güçleştirmektedir. Öğrencilerimizin bilgisine sunar, gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim.

 

Kasım Karataş 

Bölüm Başkanı 

 

Lisans Uygulama Koordinatörlüğü

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı