SHO319 Uygulamalı Araştırma II dersi alanların dikkatine!-Poster Sunumu Hk

Sevgili Öğrencilerimiz;

SHO 319 Uygulamalı Araştırma II dersi kapsamında her yıl gerçekleştirilen poster sunum etkinliği, bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle bölüm yönetimi ve uygulamalı araştırma koordinatörlüğü; poster sunumlarının video kaydı biçiminde gerçekleştirilmesine ve bu video kaydının bölüm youtube sayfasında yayınlanarak, öğrencilerin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği araştırma deneyimlerini bu kanal aracılığıyla birbirleriyle ve bizlerle paylaşması uygun görülmektedir.

29 Haziran 2020 saat 10.00’da, youtube canlı yayınında Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, poster açılış konuşmasını gerçekleştirecektir, bunun hemen ardından öğrencilerin videoları youtube sisteminde herkesin erişebileceği hale getirilecektir.

Siz değerli hocalarımızın aşağıdaki önemli unsurları tez danışmanlığını yürüttüğünüz öğrencilere ivedilikle iletmeniz oldukça önem taşımaktadır. Bölüm web sayfasında da, bu duyurular öğrencilerle paylaşılacaktır:

17 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenciler, İlgili linkte yer alan posterin ilgili kısımlarını tamamlayarak bu içeriği shuygulamaliarastirma@gmail.com adresine iletmelidir. Öğrencilerin ilgili linkte yer alan içeriği düzenlemeleri için Microsoft Office Publisher Programını kullanmaları gerekmektedir. Linkin açılabilmesi için bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir

Örnek Poster 

Buna ek olarak, öğrencilerin içlerinden bir grup sözcüsü belirleyerek tezleriyle ilgili aşağıdaki başlıkları ele alan 15 dakikalık anlatımı video kaydına almalıdır. Bu video kayıtlarının öncelikle tez danışman hocaları tarafından izlenerek, hocaların onayının ardından drive’a yüklenmesi, bu drive linkinin shuygulamaliarastirma@gmail.com adresine, 17 Haziran 2020 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Tüm kayıtlar youtube bölüm kanalına ekleneceği için tarihte bir gecikmenin olmaması önem arz etmektedir. Mail içeriğinde öğrenci gruplarının isimleri ve tez başlıkları yazılmalıdır. Öğrenciler video kaydı çekiminde, EK1’de yer alan posteri de kullanabilirler (Sorumlu Öğretim Üyesi ve (varsa) Arş Gör. ismi posterde ayrı ayrı belirtilmelidir).

Bu video anlatımında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Grup Üyelerinin Tanıtımı: Grup üyelerinin isimlerine yer verilmelidir.
  • Sorumlu Öğretim Üyesinin ve (Varsa) Sorumlu Araştırma Görevlisinin Unvanı ve İsim Soy İsmi: Sorumlu öğretim üyesi ve varsa sorumlu araştırma görevlisinin ismi ve soy ismi söylenmelidir.
  • Araştırmanın Sorunu: Araştırmanın problemi açıklanmalıdır.
  • Araştırmanın Amacı: Araştırmanın temel ve alt amaçları yer almalıdır.
  • Araştırmanın Soruları ya da Denenceleri: İlgili unsurlar ifade edilmelidir.
  • Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama tekniği ve araçları, verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanması hakkında bilgi verilmelidir.
  • Araştırmanın Bulguları: Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulardan bahsedilmelidir.
  • Araştırmanın Sonucu: Araştırmadan elde edilen çarpıcı, ana sonuçlardan söz edilmelidir.
  • Araştırmanın Önerileri: Sonuçlar doğrultusunda ne gibi öneriler sunulduğu belirtilmelidir.
  • Bunlara ek olarak konu seçimi, araştırma sürecinde karşılaşılan zorluluklar ve sınırlılıklara da yer verilebilir.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle

Sosyal Hizmet Bölümü Adına,

Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı