Önemli - Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün ders eklemek ve silmek isteyen öğrenci dilekçesi

Değerli Sosyak Hizmet Öğrencilerimiz
 

Özellikle Ek Madde-1, Kurumlararası yatay geçiş, ÖSS ve dikey geçişlerle gelen öğrenciler ve diğer tüm öğrenciler, ekle sil haftasında yanlış ders seçimi ya da ders çakışması yapmışlarsa karnelerinde görünen dersleri silme ya da ekleme yapabilirler. Bunun için dekanlık sayfasında öğrenciler için olan butonun içinde 2. Sırada bulunan (EKTE bulunmaktadır) dilekçeyi ekle sil haftasından sonra 7 gün içerisinde iletmeleri gerekmektedir. Belge için tıklayabilirsiniz. //www.iibf.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yararli_belgeler-132

Dilekçede, yanlış ders seçimi ya da ders çakışma gerekçesi mutlaka belirtilmeli ve öğrenci tarafından imzalanarak 23 Ekim 2020 saat 12.00’ye kadar  Akademik danışmanınıza iletmeniz gerekmektedir. 

Bu işlemin sonrasında hiç bir şekilde işlem yapılmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı