Yönetim

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

kkaratas@hacettepe.edu.tr

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Prof. Dr.
Özlem Cankurtaran

ozlemc@hacettepe.edu.tr    

Doç. Dr.
Ercüment Erbay 

eerbay@hacettepe.edu.tr  

Doç. Dr.
Aslıhan Aykara 

aaykara@hacettepe.edu.tr 

 

Bölümümüzde önceki yıllarda bölüm başkanlığı yapmış hocalarımıza ulaşmak için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı