Yararlı Belgeler
Öğrenci Dilekçeleri

Öğrencilerimiz aşağıda belirtilen durumlar için linklerde verilen dilekçe veya formları bilgisayar ortamında doldurup bölümlerine teslim ettikleri takdirde dilekçelerine veya formlarına gerekli işlem yapılabilecektir.

 1. Program ve Ekle-Sil haftasında kayıt yaptıramayan öğrenci, geçerli mazereti belgelendirilmiş ise kayıt yaptırmak için dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 2. Ekle-Sil haftasından sonra 7 gün içinde ders eklemek ve silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 3. Şube değişikliği yapmak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 4. Başarısız olduğu seçmeli ders/dersleri silmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 5. Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 6. Yatay Geçiş Sınavı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci eşdeğerlik için dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 7. Ara sınava mazereti nedeni ile giremeyen öğrenci dilekçe ve ekleri ile Bölümüne başvurmalıdır.
 8. Ders notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşleri Ofisine başvurmalıdır. 
 9. Üç ders sınavına girmek isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 10. İ.İ.B.F.’nde Yandal eğitimi almak isteyen öğrenci Yandal Başvuru Formu ve ekleri ile kendi bölümüne başvurmalıdır. 
 11. Önlisans diploması almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır.
 12. Spor şenliği kapsamında yapılacak bir müsabakaya katılacağına dair izin almak isteyen öğrenci dilekçe ile Bölümüne başvurmalıdır. 
 13. Pasaport Harcından Muafiyet Başvuru Formu
 14. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi için tıklayınız. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı