Öğretim Üyeleri

İsme göre alfabetik şekilde sıralanmıştır. 

Aslıhan Aykara, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı

Çalışma Alanları: Engellilik, hak temelli yaklaşım, farklılıklara saygı, araştırma metodolojisi ve sosyal hizmet araştırması, toplumsal cinsiyet çalışmaları, görüşme teknikleri, sosyal hizmet etiği, oyunla iletişim, okul sosyal hizmeti.

Telefon: (0312) 297 63 63 (347)
E-posta: aaykara@hacettepe.edu.tr

ercument

Ercüment Erbay, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, çocuk istismarı, evsizler.

Telefon: (0312) 297 63 63 (358)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi), Yoksulluk, işsizlik, engellilik, Aile, çocuk ve gençlik refahı, Sosyal hizmet mevzuatı, Araştırma

Telefon: (0312) 297 63 63 (359/317)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

//www.cohum.hacettepe.edu.tr/

Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr. 

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) Müdürü

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları, Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi  

Telefon: (0312) 297 63 63 (356)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr

//www.ahum.hacettepe.edu.tr/index.html

ozlem

Özlem Cankurtaran, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (324)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

reyhan

Reyhan Atasü Topçuoğlu, Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (360)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr

Sema Buz, Prof. Dr. 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü 

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (323)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

//www.hugo.hacettepe.edu.tr/

Sunay İl, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dekanı

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, Ailelerle sosyal hizmet (danışmanlık, eğitim, arabuluculuk), Sosyal hizmet eğitimi, Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet


Telefon: (0312) 297 63 63 (319)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr

  tarik

Tarık Tuncay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Afet, travma ve kriz müdahalesi, Kronik hastalıklarda psikososyal girişimler, Aile danışmanlığı ve aile-çocuk refahı, Sosyal refah hizmetleri yönetimi ve sosyal politika, Sosyal hizmet eğitimi, Bilişim teknolojilerinin sosyal yönleri

Telefon: (0312) 297 63 63 (320)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

Türken Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi

Çalışma Alanları: Yaşlılarla sosyal hizmet, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, sosyal sorunlar, incinebilir gruplar, göç ve sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: turkancaglar@gmail.com

Uğur Özdemir, Dr. 

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik, kriz, Geştalt psikoterapi Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet 

Telefon: (0312) 297 63 63 (322)
E-posta: uozdemir1@gmail.com

Vedat Işıkhan, Prof. Dr.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Çalışma Alanları: Sosyal Sorunlar, Sosyal Yardımlar, Sosyal Politika, Sosyal Refah Hizmetleri, Bilimsel Araştırma Yöntemi (Metodoloji-Yöntembilim), Sağlık Sorunları (Kanser, Tüberküloz, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Zihinsel Engellilik) Stres, Öfke Yönetimi, Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Evsizler, Aile Sosyal Destek Hizmetleri

Telefon: (0312) 297 63 63 (321)
E-posta: visikhan@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (HOSMER) Müdürü

Çalışma Alanları: Okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (343)
E-posta: ymozkan@gmail.com

//www.hosmer.hacettepe.edu.tr/

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı