Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren,ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

 • İnsan haklarına duyarlılık
 • Demokrasi
 • Eşitlik
 • Ayrımcı olmamak
 • Sosyal adalet
 • Yaşam Kalitesi
 • Katılımcılık
 • Objektiflik
 • Saydamlık (Şeffaflık)
 • Sorumluluk (mesleğe-meslektaşlara-topluma ve uygulama ortamlarına karşı)
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik
 • İşbirliğine açık olmak
 • Liderlik (Öncü olma) Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü)
 • Takım çalışması
 • Kurumsal bağlılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Değişime ve gelişmeye açık olma
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığı
 • Estetik duyarlılık
 • Toplumsal duyarlılık
 • Elseverlik
 • Üretkenlik
 • Akılcı olmak
 • Uzlaşma kültürü
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
 • Güvenilirlik
 • Liyakat
 • İdealizm
 • Çevre bilinci
 • Bilgi ve veriye (kanıta) dayalı karar alma süreci
 • İnsan potansiyeline inanç

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı