Konuk Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İbrahim Cılga

Dr. Çiğdem Ademhan Tunaç

Dr. Ferda Karadağ

Dr. Hicran Atatanır

Dr. Nilay Oğultürk

Dr. Serap Aslan Tomas

Aziz Söğütlü (SHU, Bilim Uzmanı)

Esin Polat (SHU, Bilim Uzmanı)

Hatice Kaynak (Avukat, Bilim Uzmanı)

Muradiye Oral (Klinik Psikolog, Bilim Uzmanı)

Nahide Atabey Doğrucan (SHU, Bilim Uzmanı)

Yaşar Çavdar (SHU, Bilim Uzmanı)

Zeynep Mutlu (SHU) 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı