Kitap

 

YIL

ARMAĞAN KİTAP

Düzenleyenler

Tam Metin Pdf Hali

1999

Prof. Dr. Sema KUT’a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2000

Prof. Dr. Vedia EMİROĞLU’na Armağan: Antropoloji ve Yaşlılık

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Prof. Dr. Nesrin KOŞAR’a Armağan: İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Prof. Dr. Nihal TURAN’a Armağan: Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı