Araştırma Görevlileri

İsme göre alfabetik şekilde sıralanmıştır.  

aslihan_burcu Aslıhan Burcu Öztürk, Dr.Arş.Gör. 

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle çalışma, çocuk hakları, sosyal hizmet kuramı, sosyal politika, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta:aslihanburcu@yahoo.com

 
burcu Burcu Hatiboğlu Kısat, Dr.Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Kentleşme, feminist sosyal hizmet, yoksulluk, insan hakları, sosyal politika, baskı karşıtı sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (331)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.trburcuhatiboglu@gmail.com

 
Gamze Erükçü Akbaş, Dr.Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Çocuk Refahı, Çocuk Hakları, Kadın Hakları, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmet Araştırması, İnsan Davranışı, Psikodrama, Grup Terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (348)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr

Gökhan Topçu, Dr.Arş.Gör 

Çalışma Alanları: Toplumsal cinsiyet, Sosyal politika, Erkeklik
 

Telefon: (0312) 297 63 63 (349)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr

  İlkay Başak Adıgüzel, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (409)
E-posta: basakadiguzel@hacettepe.edu.tr

 
ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr.Arş.Gör. 

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (341)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr
 

Ali Dikmen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 63 63 (328)
E-posta: ali.dkmn@hotmail.com

 

Bahar Çelik, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (358)
E-posta: bhrclk02@hotmail.com

 

Burcu Genç, Arş.Gör

Çalışma Alanları: Psikolojik dayanıklılık, çocuk refahı, onkolojik sosyal hizmet


Telefon: (0312) 297 63 63 (357)
E-posta: bburcuugnc@gmail.com , burcugenc@hacettepe.edu.tr

 

Canan Aydoğan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (358)
E-posta: aydgncnn@gmail.com

 

Çağrı Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (346)
E-posta: cgsevin@hacettepe.edu.tr

 

  Ecem Naz Nazlıer Keser, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Yaşlılık, Alzheimer hastalığı, sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmette yaratıcı drama kullanımı, oyunla iletişim

Telefon: (0312) 297 63 63 (357)
E-posta: ecemnazlier@gmail.com
 

Edip Aygüler, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Yaşlılık, göç, yoksulluk, sosyal hizmet eğitimi


Telefon: (0312) 297 63 63 (328)
E-posta:  ayguleredip@hacetttepe.edu.tr

  Engin Fırat, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, feminizm, baskı karşıtı uygulama, alternatif sosyal hizmet teorisi ve pratiği, erkeklik, kadına yönelik şiddet uygulayan erkekler ile çalışma, yoksulluk, göç, sosyal politika, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, diyabetli çocuklar, çocuk hakları, anlatı terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (342)
E-posta:enginfirat@hacettepe.edu.tr


 
  Ercem Erkul, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (327)
E-posta: eerkul@hacettepe.edu.tr

 
  Ertuğrul Hatipoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (408)
E-posta: ertugrulhatipoglu18@gmail.com , ertugrulhatipoglu@hacettepe.edu.tr

 
 

Fethi Anıl Mayda, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (328)
E-posta: anilmayda@gmail.com

  Gizem Akoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Erkeklik çalışmaları, toplumsal cinsiyet, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (339)
E-posta: akoglugizem@gmail.com , gizemakoglu@hacettepe.edu.tr
  Görkem Kelebek, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: toplumsal cinsiyet, boşanma, feminist sosyal hizmet, kadın, mekan

Telefon: (0312) 297 63 63 (360)
E-posta: gorkemkelebek@gmail.com , gorkemkelebek@hacettepe.edu.tr
 

Hacı Çevik, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: göç, entegrasyon, sosyo-kültürel entegrasyon, Kürt siyasal kimliği, Orta Anadolu Kürtleri, etnik ayrımcılık ve siyasallaşma, siyasal psikoloji.

Telefon: (0312) 297 63 63 
E-posta: 
hacicevik@hacettepe.edu.tr ,  haci1cevik@gmail.com

 

Hakan Sakarya, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: göç, intihar, orduda sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi

Telefon: (0312) 297 63 63 (360)
E-posta: hakansakarya@hacettepe.edu.tr

  Harun Aslan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (328)
E-posta: harun.aslan@hacettepe.edu.tr
 
İsmail Orbay, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Tıbbi ve onkolojik sosyal hizmet, Feminist sosyal hizmet, Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (332)
E-posta: ismailorbay@yahoo.com ismailorbay@hacettepe.edu.tr
 

Merve Nur Bozkurt Karalı, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Ailelerle sosyal hizmet, Aile danışmanlığı, Yaratıcı drama, Onkolojik sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (357)
E-posta: merve.bozkurt@hacettepe.edu.tr mervenurbzkrt@gmail.com

 

Meryem Danışmaz Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312) 297 63 63 (414)
E-posta:meryemdanismaz@hacettepe.edu.tr

 

Özlem Gözen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (325)
E-posta: gznozlem@gmail.com

 

Rukiye İnekci, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (408)
E-posta: rukiyeinekci@gmail.com , rukiyeinekci@hacettepe.edu.tr

 

Sibel Vurkun, Arş. Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (339)
E-posta: sibel.vurkun@gmail.com , sibelvurkun@hacetepe.edu.tr

  Yasemin Ertan Koçak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (332)
E-posta:yasemin.ertan@hacettepe.edu.tr

 

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı