Mazeret Sınavları Hakkında (Bedelli askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler hk).

Bedelli askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin giremedikleri 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi genel sınavları için, mazaret sınavlarının 24 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılması hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20.01.2020 tarih ve 960508 sayılı yazısı uygun görüldü.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı