Lisansüstü Uygulama Dersleri Hakkında

Tezli Yüksek Lisans Programımıza kayıtlı olup 2020-2021 Güz Dönemi'nde sosyal hizmet uygulaması dersini yüklenmek isteyenlerin  "SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 1" dersini yüklenmesi gerekmektedir.  "SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 2" dersi, bahar dönemi dersidir ve yalnızca özel bir durumu (son ders döneminde olma, programdan atılma durumunda olma vb.) olan öğrenciler güz döneminde yüklenebilir.  Bu durumda program kaydı sırasında shblisansustu@gmail.com adresi üzerinden Lisansüstü Koordinatörlüğü'ne ulaşarak gerekçenizi bildirmeniz, kontenjan açılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bir öğretim döneminde yalnızca bir sosyal hizmet uygulaması dersi yüklenilebilir. 

Doktora ve Bütünleşik Doktora Programlarımıza kayıtlı olup 2020-2021 Güz Dönemi'nde  alan çalışması dersini yüklenmek isteyenlerin "ALAN ÇALIŞMASI 1" dersini yüklenmesi gerekmektedir. "ALAN ÇALIŞMASI 2" dersi, bahar dönemi dersidir ve yalnızca özel bir durumu (son ders döneminde olma, programdan atılma durumunda olma vb.) olan öğrenciler güz döneminde yüklenebilir. Bu durumda program kaydı sırasında shblisansustu@gmail.com adresi üzerinden Lisansüstü Koordinatörlüğü'ne ulaşarak gerekçenizi bildirmeniz, kontenjan açılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bir öğretim döneminde yalnızca bir alan çalışması dersi yüklenilebilir.  

 

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı