Lisansüstü Programlarımıza Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 34/5'te belirtilen  “Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.” hükmü uyarınca lisansüstü programlarda ders döneminde bulunan öğrencilerin bahsi geçen konuları içeren en az bir dersi alması zorunlu tutulmuştur. Yüksek Lisans Programımızda yer alan ve zorunlu bir ders olan SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma dersi ile Doktora Programımızda yer alan ve zorunlu bir ders olan SHO 781 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi bu maddenin gereğine uygun olarak, her dönem açılmaktadır ve alınması zorunludur. 2019-2020 Güz Döneminde yeni açılan SHO 781 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersini de bu yarıyıl bundan sonraki dönemlerde  ders döneminde olan tüm doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerimiz almak zorundadır.
Bilgilerinize sunar, keyifli ve verimli bir öğrenim dönemi geçirmenizi dileriz.

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı