Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine! Lisansüstü Ders Program Kayıtları Hakkında!

Program kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını yaptığını gösteren “Program Kayıt Formu”nu imzaladıktan sonra tarayıp digital ortamda Akademik Danışmana imzalamak üzere göndermesi ve danışmanı onayladıktan sonra katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belgelerini de tarayarak kayıt formu ile birlikte en geç 12.10.2020 tarihine kadar kayıtlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı Sekreterliğine öğrencilerin elden teslim etmesi gerekmektedir. Program kayıt formunun hem öğrenci hem de danışman imzalı şekilde olması gerekli olup öğrenci tarafından elden Anabilim Dalı sekreterliğine iletilememesi halinde (Ankara dışında ikamet etme vb. nedenlerle) akademik danışmanların bölüm sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Tüm bu seçenekler uygulanabilir olmadığında ise Anabilim dalı sekreterliğine (havvaakg@hacettepe.edu.tr) mail aracılığıyla imzalı belgelerini iletmeleri gerekmektedir. 

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı