HUZEM Final sınavları hakkında

Değerli Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız,
Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 Bahar Dönemi Final Sınavları 21 Haziran – 05 Temmuz 2020 tarihleri arasında HUZEM üzerinden yapılacaktır. Sınav yapılacak dersler için düzenlenen program web sitemizde yayınlanmıştır. 
SHO319 Uygulamalı Araştırma II ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersleri de dahil olmak üzere tüm dersler için HUZEM üzerinden online/çevrimiçi ya da  take home exam/ ödev biçiminde sınav yapılması gerekmektedir. Bu süreçte take home exam/ ödev biçiminde yapılacak sınavlar için belirli günlerde yoğunluk yaşanmaması için sorumlu öğretim elemanları ile öğrencilerimizin sistem üzerinde iletişim kurmaları, sınav teslim gün ve saati belirlemeleri gerekmektedir. 
Başarılar dileriz.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı