BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınav ve Genel Sınav tarihleri için tıklayınız

Ara Sınav Tarihi: 04 Aralık 2020  Cuma 
Ara Sınav Saati: 09:00 -18.00 saatleri arasında
 https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden  yapılacaktır.
Not: Öğrenciler ilk 4 modülden sorumlu olacaklardır.

Genel  Sınav Tarihi: 15 Ocak 2021  Cuma 
Genel  Sınav Saati: 09:00 -18.00 saatleri arasında
 https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden  yapılacaktır.
Not: Öğrenciler  tüm modüllerden sorumlu olacaklardır.
 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı