BEB 650 MAZERET VE GENEL SINAV TARİHLERİ HK.

019-2020  Öğretim Yılı Bahar döneminde Fakülteniz öğrencilerine,  Enstitümüz tarafından verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınav Mazeret Sınavı ve Genel Sınavı tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerinize sınav tarihlerini ve söz konusu sınavların çevrimiçi(blackboard) olarak yapılacağını tarafınızca duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ara Sınav Mazeret Sınavı : 11 Haziran 2020 saat 17:00-17:30

Genel Sınavı                     : 18 Haziran 2020 saat 17:00-17:30 
 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı