BEB650 DERSİ HAKKINDA BİLGİNDİRME

1-BEB650 dersi akademik takvim ve eğitim süresi içerisinde alınması zorunlu bir ders olup öğrencilerin bu dersi almaları konusunda öğrenci danışmaları tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2-BEB650 dersinin Muafiyet Sınavından başarılı olan öğrenciler (şayet not yükseltme talepleri bulunmuyorsa)  bu dersi ekle-sil döneminde üzerlerinden silmeleri gerekmektedir.

3-BEB650 dersi Muafiyet Sınavından A1 ve A2 notu ile geçen öğrenciler bu dersi tekrar alamazlar. Daha düşük notla geçen öğrenciler,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek dersi üzerlerine ekleyebilirler. İmzalı dilekçelerini hureg@hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirler. Bu dersin silinmesi hususunda danışmanların öğrenci kayıtlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.

4-BEB650 dersi kapsamında ders içeriği ile ilgili sorular için, Aynur GÜLTEKİN  aynurc@hacettepe.edu.tr adresine e posta yolu ile ya da 2977193/116 telefon ile ulaşabilirler.

5-BEB 650 dersi Muafiyet Sınavına,  bir defa girilebilir ve başarısız olunması durumunda dersi programlarına eklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin ikinci kez Muafiyet Sınav hakkı yoktur.  Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 27. Madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.”

6-BEB650 dersi blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri blackboard.hacettepe.edu.tr sayfasında bulunmaktadır.

7- BEB650 dersinin eğitim dili ve sınavları Türkçedir. Uluslararası öğrencilerin BEB650 dersinin içeriği ve sınavları İngilizce dilinde yapılmaktadır. İsteyen öğrenciler derse ve sınavlara İngilizce modüllerle devam edebilirler.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı