AİT203 Atatürk İlke ve İnkılapları dersini alan öğrencilerimizin dikkatine!!!

Söz konusu dersin ara sınavı 20.11. 2019 Çarşamba günü kendi ders saatinde yapılacaktır. 67 Nolu şubenin sınavı 09.00-10.50 saatleri arasında DB7 No'lu derslikte; 167 Nolu şubenin sınavı 11.00-12.50 saatleri arasında DB7, DZ17, DB4 ve DB5 Nolu dersliklerde yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı