2020-2021 Güz Dönemi Sosyal Hizmet Bölümünde Lisansta ve Lisansüstünde Derslerin Yürütüleceği Yöntem

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı