2020-2021 akademik yılında SHO 316 ve SHO319 kodlu uygulamalı araştırma I ve II dersini yüklenecek öğrencilerin dikkatine!

Söz konusu öğrencilerin, tez çalışmasını birlikte yürüteceği beş kişilik grubu seçerek, ekte yer alan dilekçeyi doldurması ve 3.7.20 tarihine kadar shuygulamaliarastirma@gmail.com adresine iletmesi gerekmektedir. Herhangi bir gruba dahil olmayan öğrenciler, tek isimli biçimde bu dilekçeyi doldurmalı ve yukarıda yer alan mail adresine iletmelidir. Bu öğrenciler koordinatörlük tarafından bir gruba dahil edilecektir. Bilgilerinize...

Dilekçeye erişmek için tıklayınız. 

Uygulamalı Araştırma Koordinatörlüğü

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı