2019- 2020 Güz Dönemi Lisans Ders Programında bazı derslerin derslikleri güncellenmiştir.

Dersin Kodu, Şubesi ve Adı

Önceki Derslik

Güncel Derslik

SHO217/03 Sosyal Hizmet Araştırması I

LAB-2

D7

SHO471/01 Adli Sosyal Hizmet

D10

D6

SHO413/01 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

DZ10

D6

SHO431/01 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

D10

DZ10

SHO385/01 Feminist Sosyal Hizmet

A2

A3

SHO377/01 Ailelerle Sosyal Hizmet

A2

A3

İST294/08 İstatistiğe Giriş

DZ12

D4

İST294/09 İstatistiğe Giriş

D11

D6

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı