2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersini yüklenen öğrencilerin dikkatine!

7 Ekim Pazartesi günü saat 12.30'da Tuğrul Çubukçu Konferans Salonu'nda uygulamalarla ilgili Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Tüm öğrencilerin katılımı zorunludur."

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı