2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Ara Sınav tarihi ve saati ekte belirtilmiştir.

Sınav Tarihi: 16 Mayıs 2020  Cumartesi

Sınav Saati: 13:00 -13.30 saatleri arasında

https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden  yapılacaktır.

Not: Öğrenciler ilk 4 modülden sorumlu olacaklardır.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı