2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi TKD 104-TKD 100 kodlu Türk Dili II dersinin sınavları çevrimiçi (blackboard) olarak yapılacaktır. Detaylar için tıklayınız...

Bu nedenle öğrencilerin sınavlarda sorun yaşamamaları için 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00’da çevrimiçi sınav uygulamasının test edilmesi için 10 sorudan oluşan deneme testi uygulanacaktır. Öğrencilerin bu uygulamaya katılmaları asıl sınava pratik kazandıracağından önemlidir. Uygulama testi ile aşağıdaki sınav tarihlerinin öğrencilere duyurulması ve söz konusu sınavların çevrimiçi (blackboard) olarak yapılacağının özellikle belirtilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.

Ara sınav: 15 Mayıs 2020 saat 15.00
Ara sınav mazeret sınavı:28 Mayıs 2020 saat 15.00
Final sınavı: 12 Haziran 2020 saat 15.00

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı