2019-2020 Bahar Döneminde SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersini yüklenecek öğrencilerin dikkatine!

İlgili belgeyi doldurarak, en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar sosyal hizmet lisans uygulama koordinatörlüğü üyelerine teslim etmeniz gerekmektedir. Belirtilen tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen günler içerisinde sorumlu üyelere belgelerinizi teslim etmeniz gerekmektedir.

Uygulamada sorun yaşayıp ikinci dönem yerini değiştirecek öğrencilerin de ekteki belge formatında sorunlarını ve nedenlerini yazarak iletmesi gerekmektedir. Başvuru yapan tüm öğrencilerin başvuruları geçerli sayılmayacak, koordinatörlük tarafından "geçerli" gerekçesi olan öğrencilere kurum değişikliği yapılacaktır.

Koordinatörlük olarak Ankara ili içerisinde kurum değişikliği yapmayı planlamamaktayız. Ancak değişiklik için geçerli bir sebebi olduğunu düşünen öğrencilerimizin eğitsel danışmanlarının da imzalı onayının olduğu açıklayıcı bir dilekçe ile koordinatörlüğe başvurabilirler.

Arş. Gör. Çağrı Sevin
Arş. Gör. Görkem Kelebek Küçükarslan
Arş. Gör. Özlem Gözen
Arş. Gör. Ali Dikmen
Arş. Gör. Ertuğrul Hatipoğlu
Arş. Gör. Hakan Sakarya

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı