SHO319 Uygulamalı Araştırma II dersine ilişkin poster, video ve tez hakkında bilgi için tıklayınız (Önemli)

Uygulamalı araştırma dersi kapsamında çekilecek videolar için iki gün daha süre verilmiştir. Son gönderim tarihi 20.06.2020'dir. Video tek bir grup sözcüsü tarafından çekilebileceği gibi, birden fazla grup üyesi ile de çekilebilir; öğrencilerin bu noktada videoları birleştirebileceği bir program kullanmaları gerekmektedir. Videoda, poster görüntüsünün yer alması zorunludur. İsteyen öğrenciler videonun sonuna grubun toplu çekildiği ve tezle ilgili süreci içeren fotoğraflar koyabilecektir. Videolar drive'a yüklendikten sonra shuygulamaliarastirma@gmail.com adresine iletilmelidir.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı