BEB 650 Mazeret Sınavı Hakkında!

Enstitümüz tarafından 2019-2020 Güz Döneminde fakülteniz öğrencilerine de verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Mazeret Sınavı 26 Aralık 2019 Perşembe günü 17:00-18:00 arasında Enstitümüzde yapılacaktır. 

Ara Sınavına  mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin Enstitümüze mazeretlerini belirten dilekçe ile 23 Aralık 2019 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe vermeyen öğrenciler Mazeret Sınavına alınmayacaklardır. Sınav duyurusunun öğrencilerinize ivedi olarak yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı