2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora Programı Sınavlarına girmeye hak kazanan adayların bilgisi için tıklayınız.

Tezli yüksek lisans programı sınavına girmeye hak kazananlar için tıklayınız.

Doktora programı sınavına girmeye hak kazananlar için tıklayınız.

Bütünleşik doktora programı sınavına girmeye hak kazananlar için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı