2020-2021 Güz Dönemi'nde SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve SHO 706 Alan Çalışması I derslerini yüklenecek lisansüstü öğrencilerimizin dikkatine
  • 2 EKİM 2020 saat 11.00'a kadar koordinatörlük mail adresine (sosyalhizmetlisansustuuygulama@gmail.com)  dersi üstleneceklerini iletmelidir. 
  • Bölümün internet sayfasında 2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Uygulama Danışman Dağılımı Çizelgesi duyurulacaktır. Ders kaydı sırasında öğrencilerin çizelgede kendileri için belirlenen şubeyi seçmeleri gerekmektedir.
  • Pandemi nedeniyle henüz uygulama yeri belirli olmayan öğrencilerimiz de kayıt yapacaklarını kesinlikle koordinatörlüğe iletmelidir.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı